Упражнение: Умножение на степени с равни основи. Важни задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Умножение на степени с равни основи. Важни задачи" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили правилото за умножение на степени с равни основи. Можете ли да сравнявате степени с равни основи? Можете ли да пресмятате изрази, съдържащи степени? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите знанията и упражните уменията си в задачи, включващи умножение на степени. Спорна работа!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че a^{m}.a^{n}=a^{m%2Bn} ?
5т. 2. Вярно ли е, че ако две равни степени имат равни основи, то имат и равни степенни показатели?
5т. 3. Ако 5^{4}=5^{n} , то n=
5т. 4. Степента 5^{2%2B3} =
5т. 5. Вярно ли е, че \left ( \frac{1}{2} \right )^{2}< \left ( \frac{1}{2} \right )^{3}
6т. 6. Кое число трябва да се постави на мястото на празното квадратче, за да бъде изпълнено равенството 3^{2}.3^{\square }=3^{7} ?
6т. 7. Кое число трябва да се постави на мястото на празното квадратче, за да бъде изпълнено равенството 0,5^{3}.0,5^{\square }=0,5^{5} ?
6т. 8. Вярно ли е равенството 2%2B2^{3}=2.2^{3} ?
6т. 9. Пресметнете 2^{4}.(2%2B2^{3})=
6т. 10. Пресметнете 0,5.(0,5-0,5^{2})=
6т. 11. Кой знак за сравнение трябва да се постави в квадратчето, за да бъде вярно 8.8^{5}.8^{3}\square 8^{7}.8^{3}
6т. 12. Кой знак за сравнение трябва да се постави в квадратчето, за да бъде вярно \frac{1}{3}.\left ( \frac{1}{3} \right )^{2}\square \left ( \frac{1}{3} \right )^{4}
11т. 13. Намерете неизвестното число n, за което ще е вярно равенството 6^{3}.6^{n}=36.6^{4}
11т. 14. Намерете неизвестното число n, за което ще е вярно равенството 10^{2}.10^{n}=1000.10^{6}
11т. 15. Ако е известно, че m%2Bn=2, пресметнете 3.3^{m}.3^{n} =

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!