new-logo

Тест: Задачи върху количество вещество и молен обем

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даденият на схемата "вълшебен" триъгълник е с правилно разположение на величините.
2
Посочи коя величина се измерва с единицата мярка mol.
3
Използвай "вълшебния" триъгълник и посочи верния начин за изчисляване на обема на даден газ.
4
С помощта на "вълшебния" триъгълник количеството вещество n се пресмята по формулата n=\fracVVm.
5
Със съкращението н.у. в химията и физиката се отбелязват нормални условия (t°=0°С и p=101,3 kPa).
6
Молният (моларен) обем Vm за всички газове при нормални условия е 22,7 L/mol.
7
Пресметни какъв е обемът на 2 mol кислород при нормални условия.
8
Пресметни колко е количеството вещество кислород, което при нормални условия има обем 11,2 L.
9
Използвай част от дадените цифри и попълни празните места в изчислението:
  • Библиотека: 5,6; 11,2; 22,4; 0,25; 2,4.
10
Изчисли молната маса на простото вещество кислород M(O2).
11
Молната маса на кислорода M(O2) е 32 g/mol. Посочи правилния математичен израз за изчисляване масата на 0,25 mol кислород.
12
В задача е даден обемът на газ кислород, а се търси неговата маса. Определи и подреди последователността от действия, която ще спазваш.
13
Ако човек вдишва за 2 минути 0,5 mol кислород, пресметни колко литра кислород ще вдиша за 10 минути.
14
Допиши израза за пресмятане на количеството вещество, което съответства на 56 L кислород, измерени при нормални условия.
15
  • При взаимодействието на определено количество CaH2 с вода се образува 2,24 L водород, измерен при нормални условия. Изчисли масата на получения водород.
  • Запиши само крайния резултат от пресмятането.
 

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас, с който ще провериш усвои ли работата с "вълшебния" триъгълник, свързващ обем, молен обем и количество вещество. А умееш ли да систематизираш какво е дадено и какво се търси в задачите и да използваш в решаването им съответните закономерности? Не се колебай и направи теста още сега, за да си сигурен, че си подготвен за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се