new-logo

Тест: Задачи върху количество вещество и молен обем

Тест

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Задачи върху количество вещество и молен обем" с който ще проверите усвоили ли сте работата с "вълшебния" триъгълник, свързващ обем, молен обем и количество вещество. Умеете ли да систематизирате какво е дадено и какво се търси в задачите и да използвате в решаването им съответните закономерности? Само след този тест ще знаете това. И не само. Ще бъдете най-добрите в клас и ще ви оценят за отличен!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даденият на схемата триъгълник е с правилно разположение на величините.
2
Във физиката и химията с единицата мярка  mol се измерва:
3
Използвайте триъгълника и посочете верния начин за изчисляване на обема на даден газ:
4
С помощта на "вълшебния" триъгълник количеството вещество n се пресмята по формулата n(A)=\fracV(A)Vm
5
Със съкращението н.у. в химията и физиката се отбелязват нормални условия.  
6
Молният обем при нормални условия е 22,4 g/mol.
7
Обемът на 2 mol кислород при нормални условия е:
8
Посочете количеството вещество кислород, което при нормални условия има обем 11,2 l.
9
Използвайте част от дадените цифри и попълнете празните места в изчислението:
  • 5,6; 11,2; 22,4; 0,25; 2, 4
10
Молната маса на простото вещество кислород е:
11
Ако молната маса на кислорода е 32 g/mol изчисляването на масата на 0,25 mol кислород става според израза:
12
Ако е  даден обема на газ и се търси неговата маса се спазва следната последователност от действия:
13
Ако човек вдишва за 2 минути 0,5 mol кислород колко литра кислород ще вдиша за 10 минути?
14
Допишете израза за пресмятане на количеството вещество, което представляват 5,6 l кислород, измерени при н.у.
15
  •  Запишете само крайния резултат от пресмятането на следната задача.
  • Взаимодействието на определено количество CaH2 с вода образува 2,24 l водород, измерени при н.у. Изчислете масата на получения водород.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се