new-logo

Тест: Задачи върху количество вещество и молен обем

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даденият на схемата триъгълник е с правилно разположение на величините.
2
Във физиката и химията с единицата мярка  mol се измерва:
3
  Използвай триъгълника и посочи верния начин за изчисляване на обема на даден газ:
4
С помощта на "вълшебния" триъгълник количеството вещество n се пресмята по формулата n(A)=\fracV(A)Vm
5
Със съкращението н.у. в химията и физиката се отбелязват нормални условия ( t°=0°С и p=101,3 kPa).
6
Молният обем за всички газове при нормални условия е 22,7 L/mol.
7
Обемът на 2 mol кислород при нормални условия е:
8
Посочи количеството вещество кислород, което при нормални условия има обем 11,2 L.
9
Използвай част от дадените цифри и попълни празните места в изчислението:
  • 5,6; 11,2; 22,4; 0,25; 2, 4
10
Молната маса на простото вещество кислород е:
11
  Ако молната маса на кислорода е 32 g/mol изчисляването на масата на 0,25 mol кислород става според израза:
12
В задача е даден обема на газ кислород, а се търси неговата маса. Ще спазваш следната последователност от действия:
13
Ако човек вдишва за 2 минути 0,5 mol кислород колко литра кислород ще вдиша за 10 минути?
14
Допиши израза за пресмятане на количеството вещество, което представляват 56 L кислород, измерени при н.у.
15
  • Взаимодействието на определено количество CaH2 с вода образува 2,24 L водород, измерени при н.у. Изчисли масата на получения водород.
  •  Запиши само крайния резултат от пресмятането.
   

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас, с който ще провериш усвоил ли си работата с "вълшебния" триъгълник, свързващ обем, молен обем и количество вещество. Умееш ли да систематизираш какво е дадено и какво се търси в задачите и да използваш в решаването им съответните закономерности? Само след този тест ще знаеш това. И не само. Ще бъдеш първенец в клас и ще те оценят за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се