Упражнение: Задачи върху количество вещество и молен обем


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Задачи върху количество вещество и молен обем" с който ще проверите усвоили ли сте работата с "вълшебния" триъгълник, свързващ обем, молен обем и количество вещество. Умеете ли да систематизирате какво е дадено и какво се търси в задачите и да използвате в решаването им съответните закономерности? Само след този тест ще знаете това. И не само. Ще бъдете най-добрите в клас и ще ви оценят за отличен!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Даденият на схемата триъгълник е с правилно разположение на величините.
5т. 2. Във физиката и химията с единицата мярка  mol се измерва:
5т. 3. Използвайте триъгълника и посочете верния начин за изчисляване на обема на даден газ:
5т. 4. С помощта на "вълшебния" триъгълник количеството вещество n се пресмята по формулата n(A)=\fracV(A)Vm
5т. 5. Със съкращението н.у. в химията и физиката се отбелязват нормални условия.  
6т. 6. Молният обем при нормални условия е 22,4 g/mol.
6т. 7. Обемът на 2 mol кислород при нормални условия е:
6т. 8. Посочете количеството вещество кислород, което при нормални условия има обем 11,2 l.
6т. 9. Използвайте част от дадените цифри и попълнете празните места в изчислението:
  • 5,6; 11,2; 22,4; 0,25; 2, 4
6т. 10. Молната маса на простото вещество кислород е:
6т. 11. Ако молната маса на кислорода е 32 g/mol изчисляването на масата на 0,25 mol кислород става според израза:
6т. 12. Ако е  даден обема на газ и се търси неговата маса се спазва следната последователност от действия:
11т. 13. Ако човек вдишва за 2 минути 0,5 mol кислород колко литра кислород ще вдиша за 10 минути?
11т. 14. Допишете израза за пресмятане на количеството вещество, което представляват 5,6 l кислород, измерени при н.у.
11т. 15.
  •  Запишете само крайния резултат от пресмятането на следната задача.
  • Взаимодействието на определено количество CaH2 с вода образува 2,24 l водород, измерени при н.у. Изчислете масата на получения водород.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!