Упражнение: Употреба на видове изречения при общуване


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 3. клас „ Употреба на видове изречения при общуване “ ще проверите знанията си за правилната употреба на изреченията при общуване. Ще затвърдите знанията си за видовете изречения .  Ще усъвършенставате умението  да ги различавате по цел на изказване. Ще  се научите да поставяте правилните препинателни знаци в края на различните видове изречения. Направете упражнението, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. По цел на изказване изреченията са съобщителни, въпросителни, възклицателни и подбудителни.
5т. 2. Кое изречение е подбудително?
5т. 3. Кои изречения са въпросителни?
5т. 4. Какво изразяваме с възклицателните изречения?
5т. 5. Изреченията  текста са подбудителни.
  • Спри, верте!  Не духай толкова силно! Кажи  къде е моята вълшебна торбичка! 
6т. 6. Колко са въпросителните изречения в текста?    
6т. 7. Свържете изреченията с вида им по цел на изказване.
6т. 8. Поставете правилно препинателните знаци в края на изреченията.
6т. 9. В края на кои изречения са поставени неправилно препинателните  знаци?
6т. 10. Свържете правилно препинателните знаци.
6т. 11. Колко са общо изреченията  в стихотворението „Малък Пенчо“ на Петко Славейков и колко от тях са подбудителни?
6т. 12. Подредете в следната последователност изреченията: съобщително, въпросително, възклицателно, подбудително
11т. 13. Попълнете липсващите думи в изреченията като ползвате
  • колко, защо, ли, ах
11т. 14. Попълнете липсващите думи в текста.
11т. 15. Превърнете изречението във въпросително като ползвате ли.
  • Аз обичам сладолед.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!