logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подбудителните изречения имат за цел да подбудят към действие.
2
С подбудителните изречения се изкават молба, забрана, заповед , съвет,  желание.
3
Кои думи са характерни за  подбудителните изречения?
4
В края на кои изречения се поставя удивителен знак?
5
Какви препинателни знаци може да се поставят в края на подбудителните изречения?
6
Кое изречение е подбудително?
7
Колко подбудителни изречения има в текста?
  • Княгинята заръчала на юнака:
  • –  Не отваряй ковчежето! Не пипай нищо в стаята! Ако пипнеш нещо, магията ще се развали и ти ще останеш в омагьосания град завинаги.
8
Кои изречения не са подбудителни?
9
Кое изречение изразява забрана?
10
Кое изречение изразява съвет?
11
Подредете  в правилна последователност откъса от стихотворението „Малък Сечко“.
12
Кои изречения изразяват  заповед?
13
Какво се изразява с изреченията? Свържете.
14
Свържете отделните  части на изреченията.
15
Попълнете липсващите думи в текста като ползвате:
  • хайде, донеси, моля, недей

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 3. клас „Подбудителни изречения“ ще проверите знанията си за правилната употреба на подбудителните  изречения в речта.  Ще се упражните да различавате подбудителните изречения от други  изречения. Ще се научите да откривате подбудителните думи в изреченията.  Направете теста, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се