Упражнение: Поезията на Артюр Рембо


Описание на упражнението

С онлайн упражнението за 10. клас по литература "Поезията на Артюр Рембо" ще разбереш какви шедьоври е написал този човек само между шестнадестата и двадестата си година. Представяш ли си? Тествай знанията си за прекрасната поема "Пияният кораб" и за цикъла "Озарения" има защо да са шедьоври, повярвай ми. Не се колебай, направи упражнението и разбери какво е отношението на Рембо към символистичната поезия, към творецът и към собственото му изкуство, какви теми и мотиви влага той и какво ново изразява в стиховете си. Попълни пропуските си и си грантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Всичко написано от Рембо е създадено до навършване на двадесет и петата му година.
5т. 2. В поезията на Рембо е нарушена логическата връзка между думите в стиха.
5т. 3. Посочи два отговора
  • Според Артюр Рембо ролята на поезията е...
5т. 4. Артюр Рембо успява да модернизира европейската поезия и да я освободи от рационалните норми.
5т. 5. Посочи НЕВЕРНИТЕ твърдения за поезията на Рембо:
6т. 6. В стихотворението на Рембо „Пияният кораб“ пътуването в морето е представено като:
6т. 7. Какъв е жанрът на стихотворението на Рембо "Пияният кораб"?
6т. 8. За цикъла „Озарения“ на Рембо НЕ е вярно, че...
6т. 9. Защо Артюр Рембо се откъсва от поетическите си занимания?
6т. 10. Кой от мотивите присъства в стохотворението на Рембо "Пияният кораб"?
6т. 11. Попълни празните места с някои от посочените думи:
  • откъсне, впише, слее, свободата, реалността, волността, мечтано, желано, искано, авантюризъм, приключение
6т. 12. Кое твърдение НЕ е вярно за стихотворението на Рембо "Пияният кораб"?
11т. 13. Попълни липсващите думи:
11т. 14. Довърши твърдението:
  • Разривът на човека със заобикалящия го свят в символистичната поезия поражда...
11т. 15. Попълни липсващите думи:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!