logo

Тест: Десетична бройна система

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Числото 100 се записва като степен на 10 по следния начин:
2
Числото 1000 е равно на
3
Числото 5000 е равно на
4
1 метър е равен на
5
700 метра са равни на
6
Дадено е числото 6543. Свържете правилно
7
Вярно ли е, че числото 6543=6.1000+5.100+4.10+3 ?
8
Като сбор от произведения на цифрите му и степени на 10 числото, 6543 се записва
9
Сборът 3.10^5+2.10^4+1.10^3+8.10^2+7.10^1+6 е запис на числото
10
Сборът 7.10^5+0.10^4+5.10^3+0.10^2+4.10^1+6 е запис на числото
11
Дробта \frac11000 е равна на
12
Десетичната дроб 0,05 е равна на
13
Средното разстояние от Земята до Слънцето е 150.10^6 km. Запишете разстоянието като естествено число (без излишни интервали).
14
Средното разстояние от Плутон до Слънцето е 6.10^9 km. Запишете разстоянието като естествено число (без излишни интервали).
15
Средното разстояние от Земята до Слънцето е 150 милиона km. Средното разстояние от Плутон  до Слънцето е 6 милиарда km. Колко пъти Плутон е по-далече до Слънцето, отколкото Земята?

Описание на теста

В онлайн теста "Десетична бройна система" по математика за 6. клас ще преговорите действие степенуване. Как се записва число в десетична бройна система, като се използват степени на 10? Как могат да се записват големи числа, като се използват степени на 10? Задачите от теста ще ви помогнат да упражните знанията за действие степенуване и приложението им в задачи от други области на живота. Спорна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се