new-logo

Тест: Неметали и съединенията им. Обобщение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Киселини са всички съединения, които във воден разтвор се дисоциират само на водородни положителни йони и киселинни отрицателни йони.
2
Довърши изречението:
  • Общите свойства на всички киселини се дължат на
3
Посочи кои киселини са означени с формулите HCl и H2SO4.
4
Определи с какво взаимодействат водните разтвори на киселини.
5
Разтвор на сярна киселина може да се докаже с воден разтвор на бариев дихлорид BaCl2.
6
Избери с какво водните разтвори на силните киселини НЕ могат да реагират.
7
Използвай част от дадените формули и попълни празните места в уравненията.
  • Библиотека: H^+, H^-, H,H2SO4, HCl,H2O, H2,HO.
8
Диалуминиевият триоксид се разтваря при нагряване в разредена сярна киселина по уравнението Al2O3 + H2SO4 --> Избера реда с верните химични формули на продуктите на реакцията.  
9
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • Библиотека: сол, амфотерен, киселинен, неутрален, киселина, водород.
10
Свържи всяко от дадените уравнения с правилните му продукти.
11
Избери реактивите, с които можеш да различиш разтвор на сярна киселина от разтвор на солна киселина.
12
Намери и попълни правилната химични формули срещу името на съединението.
  • Библиотека: H2S,H2O, SH, CaS, CuS,CuSO4, SO2, SO3.
13
Използвай латиница и арабски цифри за да допълниш липсващите формули в уравнението за неутрализация на калиева основа.
14
Допиши уравненията за получаване на сярна киселина от серен диоксид. Използвай само латиница и арабски цифри.
15
Попълни липсващите формули в уравненията, като използваш латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас върху неметали и техните свойства, с който ще провериш знанията си за киселини. Колко вида киселини има и еднакви ли са свойствата на безкислородните и кислородсъдържащите киселини? Умееш ли да изразяваш с уравнения химичните свойства на киселините, знаеш ли да откриваш генетичната връзка между неметали и съединенията им. С този тест ще провериш и обобщиш знанията си за киселини и неметали. Завършвайки го успешно ще си подготвен за отличен в училище.  Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се