Упражнение: Неметали и съединенията им. Обобщение. Част 2


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Неметали и съединенията им. Обобщение. Част 2" с чиято помощ ще проверите знанията си за киселини. Колко вида киселини има и еднакви ли са свойствата на безкислородните и кислородсъдържащите киселини? Не сте сигурни умеете ли да изразявате с уравненията химичните свойства на киселините. Или пък да откривате генетичната връзка между неметали и съединенията им. Тогава сте на правилното място. С нашия тест ще проверите и обобщите знанията си за киселини и неметали. А защо да не изкарате и една шестица в училище? Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Киселини са всички съединения, които във воден разтвор се дисоциират само на водородни положителни йони и киселинни отрицателни йони.
5т. 2. Всички киселини имат общи свойства, които се дължат на:
5т. 3. С формулите: 1. HCl и 2. H2SO4 са означени:
5т. 4. Водните разтвори на киселини взаимодействат с:
5т. 5. Разтвор на сярна киселина може да се докаже с воден разтвор на бариев дихлорид.
6т. 6. Водните разтвори на киселините НЕ реагират с:
6т. 7. Използвайте чест от дадените формули и знаци и попълнете празните места в уравненията:
  • H+, H-, H, H2SO4, HSO4, HCl, H2O, H2, HO
6т. 8. По реакцията Al2O3 + H2SO4 --> продуктите са:
6т. 9. Използвайте част от дадените думи и изрази и попълнете празните места в текста:
  •  сол, амфотерен, киселинен, неутрален, киселина, водород
6т. 10. Свържете съответните части, за да получите верни уравнения.
6т. 11. Разтвор на сярна киселина може да се различи от разтвор на солна киселина с:
6т. 12. Попълнете формулите на съединенията в текста.
  • Използвайте латиница и арабски цифри.
11т. 13. Напишете продуктите на реакцията BaCl2 + H2SO4-->
  • Използвайте латиница и не оставяйте интервали. Между продуктите поставете знак +.
  • Изравнете уравнението.
11т. 14. Допишете уравненията:
11т. 15. Попълнете липсващите формули в уравненията:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!