Упражнение: Неметали и съединенията им. Обобщение. Част 1


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Неметали и съединенията им. Обобщение", с който ще проверите знанията си за физичните свойства на неметалите и да ги сравнявате с физичните свойства на металите. Забравили сте на какво се дължат физичните свойства на неметалите? С теста ни ще си припомните. А знаете ли кои са най-важните химични свойства на неметалите и умеете ли да ги изразявате с уравнения? Киселинни или основни оксиди образуват неметалите във висшата си валентност? А какви са свойствата на киселинните оксиди? Можете ли да съставяте верни уравнения за свойствата им? Всичко това ще проверите с нашия тест и ще се подготвите за отлично представяне при изпитване в училище! Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Неметалите (с изключение на графита) не провеждат електричен ток.
5т. 2. Всички неметали взаимодействат с:
5т. 3. Най-често неметалите образуват киселинни оксиди.
5т. 4. Серен диоксид и серен триоксид са:
5т. 5. Съединенията на сярата и металите са соли и се наричат:
6т. 6. Свържете съответстващите си твърдения:
6т. 7. Сярата се стапя при около 100^\circC  защото има:
6т. 8. При взаимодействие с водород неметалите образуват хидриди.
6т. 9. С кислород не реагират неметалите от:
6т. 10. Всички киселинни оксиди реагират с:
6т. 11. Използвайте част от дадените  формули и попълнете празните места в уравненията:
  • H2S, SH2, SO3, SO2, ZnS, ZnSO4
6т. 12. Свържете съответстващите си части, за да получите верни уравнения:
11т. 13. За реакцията Fe+S\oversett-->FeS  допишете електронно-йонните уравнения:
11т. 14. Допишете уравнението за взаимодействие на дихлорен оксид с вода при което се получава хипохлориста киселина.
  • Използвайте латиница.
11т. 15. Цинковият оксид ZnO е амфотерен оксид. Попълнете липсващите формули в уравнението и наименувайте получената сол.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!