Упражнение: Метали и съединенията им. Обобщение. Част 2


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Метали и съединенията им. Обобщение. Част 2" с чията помощ ще проверите знаете ли какви оксиди и хидроксиди образуват типичните метали. А амфотерните оксиди и хидроксиди на кои метали са съединения? Има ли разлика в свойствата на основни и амфотерни хидроксиди? Умеете ли да изразявате с уравнения генетични преходи? Всичко това, а и още много други знания и умения ще проверите с нашия тест, както и ще се подготвите за отличен, ако ви изпитат в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Типичните метали образуват:
5т. 2. Амфотерни оксиди и амфотерни хидроксиди образуват:
5т. 3. Съединението Ca(OH)2 е известно в химията и в практиката като:
5т. 4. Всички водни разтвори на основи имат общи свойства, които се дължат на наличието на:
5т. 5. Солта калциев карбонат се среща в природата под формата на варовик, мрамор, креда, калцит и др. Посочете реда, в който е записана вярна формула на солта.
6т. 6. Основите взаимодействат с:
6т. 7. За разлика от основите амфотерните хидроксиди взаимодействат с:
6т. 8. Използвайте част от дадените формули и допишете уравнението, чрез което от калциева основа се получава мрамор.
  • CO, CO2, CO3, CaCl2, CaCO3, Ca(HCO3)2
6т. 9. Свържете съответстващите си части за да получите верни уравнения:
6т. 10. Използвайте част от дадените знаци и формули и попълнете празните места в уравненията:
  • Al, Al2O3, Al(OH)3, AlCl3, HCl, Cl2
6т. 11. Използвайте част от дадените формули и допишете уравненията:
  • Al, Al2O3, Al(OH)3, Al2(SO4)3, CuSO4, FeSO4
 
6т. 12. Свържете верните по смисъл твърдения.
11т. 13. Сребърният хлорид е нетраен когато се облъчи със светлина. Благодарение на разлагането на солта се получават две прости вещества. Попълнете липсващите формули и знаци в уравнението.
11т. 14. Допишете уравнението на неутрализацията на алуминиев трихидроксид със солна киселина.
  • Използвайте латиница.
11т. 15. Напишете формулите на химичните съединения варовик, гипс и гасена вар.
  • Използвайте латиница, не оставяйте интервали, формулите разделяйте със запетая.
  • Спазвайте последователността на веществата от условието.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!