new-logo

Тест: Метали и съединенията им. Обобщение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Типичните метали образуват:
2
Амфотерни оксиди и амфотерни хидроксиди образуват:
3
Съединението Ca(OH)2 е известно в химията и в практиката като:
4
Всички водни разтвори на основи имат общи свойства, дължащи се на наличието на хидроксидни йони OH^-.
5
Солта калциев карбонат се среща в природата под формата на варовик, мрамор, креда, калцит и др. Посочи реда, в който е записана вярна формула на солта.
6
Основите взаимодействат с:
7
За разлика от основите амфотерните хидроксиди взаимодействат с:
8
Използвай част от дадените формули и допиши уравнението, чрез което от калциева основа се получава мрамор.
  • CO, CO2, CaCl2, CaCO3, Ca(HCO3)2
9
Свържи съответстващите си части за да получиш верни уравнения.
10
Използвай част от дадените знаци и формули и попълни празните места в уравненията.
  • Al, Al2O3, Al(OH)3, AlCl3, HCl, Cl2
11
Използвай част от дадените формули и допиши уравненията.
  • Al, Al2O3, Al(OH)3, Al2(SO4)3, CuSO4, FeSO4
 
12
Свържи верните по смисъл твърдения.
13
Сребърният хлорид е нетраен когато се облъчи със светлина. Благодарение на разлагането на солта се получават две прости вещества-метал и неметал. Попълни липсващите формули и знаци в уравнението.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
14
Допиши уравнението на неутрализацията на алуминиев трихидроксид със солна киселина.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
15
Напиши формулите на химичните съединения варовик, гипс и гасена вар.
  • Използвай латиница, не оставяй интервали, формулите раздели със запетая и спазвай последователността на веществата от условието.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас върху метали и съединенията им, с който ще ти помогне да провериш дали знаеш какви оксиди и хидроксиди образуват типичните метали. Има ли разлика в свойствата на основни и амфотерни хидроксиди? Умееш ли да изразяваш с уравнения генетични преходи? Всичко това, а и още много други знания и умения ще провериш с нашия тест, както и ще се подготвиш за отличен, ако те изпитат в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се