new-logo

Тест: Метали и съединенията им. Обобщение. Част 1

Тест

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Метали и съединенията им. Обобщение. Част 1", чрез който ще проверите знанията си за физичните свойства на металите и тези от тях, които определят практическото им приложение. Умеете ли да изразявате най-важните химични свойства на металите? А можете ли да систематизирате приликите и разликите в свойствата на основните и амфотерните оксиди? Само тук и сега ще тествате знания и умения и ще се подготвите за отлично представяне в училище!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Според химичния си характер металите се делят на типични метали и метали с двойствен  характер.
2
Посочете физични свойства, които се отнасят за металите:
3
Желязото под действие на въздуха и влагата се покрива с ръжда.
4
Посочете грешното твърдение за калция.
5
Калциевата основа е негасена вар, а калциевият оксид - гасена вар.
6
Посочете типичния метал:
7
Типичните метали взаимодействат с:
8
Използвайте част от дадените думи и изрази и попълнете празните места в текста.
  • след, преди, киселина, сол, основа, водород, кислород
9
Свържете съответстващите си части, за да получите верни уравнения:
10
За реакцията Ca+Cl2--> CaCl2 :
11
Fe2O3 е амфотерен оксид и може да реагира с:
12
Съставете вярна комбинация за свойствата на основните оксиди. Всички основни оксиди (без изключения) реагират с:
  • 1. вода
  • 2. основни оксиди
  • 3. киселинни оксиди
  • 4. основи
  • 5. киселини
13
Ръждата представлява:
14
Попълнете липсващата формула. Ръжда най-ефективно се почиства като железния предмет се потопи в разтвор на:
15
Допишете уравнението за взаимодействие на калций със стопилка от меден дихлорид.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се