Упражнение: VI А група. Елементи и съединения. Обобщение. Част 2


Описание на упражнението

Втори онлайн тест по темата "VI А група. Елементи и съединения. Обобщение. Част 2" за химия 8. клас, с който ще затвърдите знанията за неметалите от VI А група. Забравили сте как се получава сярна киселина и какви са свойствата ѝ? Не знаете как да докажете, че дадено вещество е киселина? С интересните въпроси от нашия тест ще намерите отговори на тези въпроси и ще се подготвите за предстоящо контролно и изпитване. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В металургичните заводи след обработка на рудата се получава SO3.
5т. 2. Наименувайте правилно съединението CaSO4.
5т. 3. В какъв цвят ще се оцвети лакмусът, когато се потопи в сярна киселина?
5т. 4. Солите на сярната киселина се наричат:
5т. 5. За доказване на сярна киселина и нейните соли сулфати се използва бариев дихлорид. Получава се утайка от бариев сулфат, която има:
6т. 6. Чрез кое взаимодействие се доказва, че сярата е неметал?
6т. 7. Посочете три начина за получаване на калциев сулфат от сярна киселина.
6т. 8. Подредете стъпките, по които ще докажете отделянето на водород при взаимодействие на калций със сярна киселина.
6т. 9. С кое от следните вещества разредената сярна киселина не може да реагира?
6т. 10. Използвайте част от дадените формули и попълнете празните места в текста.
  • HCl, H2SO4, SO3, Ba, BaO, BaCl2
6т. 11. Свържете съответстващите си части на уравненията.
6т. 12. Свържете химичните съединения със съответстващите им наименования.
11т. 13. Допишете уравненията на реакциите, чрез които от серния диоксид ще получите сярна киселина (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 14. Допишете уравнението, така че да се получи вярна неутрализация на воден разтвор на гасена вар със сярна киселина.
  • Използвайте латиница и арабски цифри.
11т. 15. Напишете наименованието на съединението, за което се отнася следният текст:
  • "Този минерал има широко приложение в медицината - при възстановяване на костни травми, в хранително-вкусовата промишленост - като емулгатор и заместител на солта и като материал в строителството. Във водна среда е под формата на дихидрат CaSO4.2H2O и се нарича гипс."
  • Използвайте кирилица и малки букви.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!