new-logo

Тест: VI А група. Елементи и съединения. Обобщение. Част 2

Тест

Втори онлайн тест по темата "VI А група. Елементи и съединения. Обобщение. Част 2" за химия 8. клас, с който ще затвърдите знанията за неметалите от VI А група. Забравили сте как се получава сярна киселина и какви са свойствата ѝ? Не знаете как да докажете, че дадено вещество е киселина? С интересните въпроси от нашия тест ще намерите отговори на тези въпроси и ще се подготвите за предстоящо контролно и изпитване. Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В металургичните заводи след обработка на рудата се получава SO3.
2
Наименувайте правилно съединението CaSO4.
3
В какъв цвят ще се оцвети лакмусът, когато се потопи в сярна киселина?
4
Солите на сярната киселина се наричат:
5
За доказване на сярна киселина и нейните соли сулфати се използва бариев дихлорид. Получава се утайка от бариев сулфат, която има:
6
Чрез кое взаимодействие се доказва, че сярата е неметал?
7
Посочете три начина за получаване на калциев сулфат от сярна киселина.
8
Подредете стъпките, по които ще докажете отделянето на водород при взаимодействие на калций със сярна киселина.
9
С кое от следните вещества разредената сярна киселина не може да реагира?
10
Използвайте част от дадените формули и попълнете празните места в текста.
  • HCl, H2SO4, SO3, Ba, BaO, BaCl2
11
Свържете съответстващите си части на уравненията.
12
Свържете химичните съединения със съответстващите им наименования.
13
Допишете уравненията на реакциите, чрез които от серния диоксид ще получите сярна киселина (използвайте латиница и арабски цифри).
14
Допишете уравнението, така че да се получи вярна неутрализация на воден разтвор на гасена вар със сярна киселина.
  • Използвайте латиница и арабски цифри.
15
Напишете наименованието на съединението, за което се отнася следният текст:
  • "Този минерал има широко приложение в медицината - при възстановяване на костни травми, в хранително-вкусовата промишленост - като емулгатор и заместител на солта и като материал в строителството. Във водна среда е под формата на дихидрат CaSO4.2H2O и се нарича гипс."
  • Използвайте кирилица и малки букви.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се