new-logo

Тест: Кръговрат на сярата в природата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сярата в природата участва в естествен кръговрат.
2
Един от главните причинители на киселинните дъждове е:
3
В Черно море на дълбочина под 200 м няма живот, защото има натрупани големи количества:
4
Сярата е необходим елемент за развитието на растенията и животните.
5
При горене на въглища в топлоелектрически централи (ТЕЦ) въздухът се обогатява с газ, участващ в кръговрата на сярата. Това е:
6
В прастари геологични времена сярата се е съдържала в земните недра под формата на:
7
Сулфидите от земната кора се превръщат в сероводород под действие на:
8
Серобактериите в почвата превръщат сероводорода в:
9
Използвайте част от дадените думи и изрази и попълнете празните места в текста:
  • водород, кислород, вода, сярна киселина, сериста киселина, серен диоксид, висока, ниска
10
Получената от дейността на серобактерии сярна киселина не се среща в природата в свободно състояние. Тя реагира със соли от почвата и водата и ги превръща в соли сулфити.
11
Сулфатите, получени в почвата:
12
Свържете верните по смисъл твърдения:
13
Попълнете липсващите формули в кръговрата на сярата в земната кора:
14
Попълнете липсващите формули в уравнението, чрез което в природата се получава гипс:
15
Попълнете липсващите формули в схемата по която изхвърленият в атмосферата серен диоксид образува киселинни дъждове:

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Кръговрат на сярата в природата", с който ще проверите знанията си за естествения кръговрат на сярата в природата. Знаете ли за преминаването на сулфидите в сероводород, серен диоксид, сярна киселина и сулфати, които преминават в растителните  и животински белтъци и отново чрез отпадъците се превръщат в сероводород, който се включва в кръговрата? Чували ли сте за серобактерии? А кой е основният причинител на киселинните дъждове и каква е връзката му с кръговрата на сярата? По всички тези въпроси ще проверите знанията си с нашия тест! Успех с решаването! Сигурни сме, че след такава сериозна подготовка шестицата в училище просто ви очаква!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се