Упражнение: Кръговрат на сярата в природата


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Кръговрат на сярата в природата", с който ще проверите знанията си за естествения кръговрат на сярата в природата. Знаете ли за преминаването на сулфидите в сероводород, серен диоксид, сярна киселина и сулфати, които преминават в растителните  и животински белтъци и отново чрез отпадъците се превръщат в сероводород, който се включва в кръговрата? Чували ли сте за серобактерии? А кой е основният причинител на киселинните дъждове и каква е връзката му с кръговрата на сярата? По всички тези въпроси ще проверите знанията си с нашия тест! Успех с решаването! Сигурни сме, че след такава сериозна подготовка шестицата в училище просто ви очаква!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Сярата в природата участва в естествен кръговрат.
5т. 2. Един от главните причинители на киселинните дъждове е:
5т. 3. В Черно море на дълбочина под 200 м няма живот, защото има натрупани големи количества:
5т. 4. Сярата е необходим елемент за развитието на растенията и животните.
5т. 5. При горене на въглища в топлоелектрически централи (ТЕЦ) въздухът се обогатява с газ, участващ в кръговрата на сярата. Това е:
6т. 6. В прастари геологични времена сярата се е съдържала в земните недра под формата на:
6т. 7. Сулфидите от земната кора се превръщат в сероводород под действие на:
6т. 8. Серобактериите в почвата превръщат сероводорода в:
6т. 9. Използвайте част от дадените думи и изрази и попълнете празните места в текста:
  • водород, кислород, вода, сярна киселина, сериста киселина, серен диоксид, висока, ниска
6т. 10. Получената от дейността на серобактерии сярна киселина не се среща в природата в свободно състояние. Тя реагира със соли от почвата и водата и ги превръща в соли сулфити.
6т. 11. Сулфатите, получени в почвата:
6т. 12. Свържете верните по смисъл твърдения:
11т. 13. Попълнете липсващите формули в кръговрата на сярата в земната кора:
11т. 14. Попълнете липсващите формули в уравнението, чрез което в природата се получава гипс:
11т. 15. Попълнете липсващите формули в схемата по която изхвърленият в атмосферата серен диоксид образува киселинни дъждове:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!