new-logo

Тест: Кръговрат на сярата в природата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В природата сярата участва в естествен кръговрат.
2
Един от главните причинители на киселинните дъждове е:
3
В Черно море на дълбочина под 200 м няма живот, защото има натрупани големи количества:
4
Сярата е абсолютно необходим за развитието на растенията и животните елемент.
5
Посочи газа, който се отделя при горене на въглища с голямо съдържание на сяра в топлоелектрически централи (ТЕЦ) и е огромен замърсител на природата.
6
В прастари геологични времена сярата се е съдържала в земните недра под формата на:
7
Определи газа, който се отделя в големи количества при металургични производства и горене на въглища в ТЕЦ, и се счита за причинител на киселинните дъждове.
8
Определи кои организми в природата участват в процеса на превръщане на сероводорода в сяра.
9
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • Библиотека: водород, кислород, вода, сярна киселина, серен диоксид, висока, ниска.
10
Получената от дейността на серобактерии сярна киселина НЕ се среща в природата в свободно състояние. Тя реагира със соли от почвата и водата и ги превръща в соли сулфити.
11
Избери твърденията, които се отнасят за получените в почвата сулфати.
12
Свържи верните по смисъл твърдения.
13
Попълни липсващите формули в кръговрата на сярата в земната кора.
14
Попълни липсващите формули в уравнението, като използваш латиница и арабски цифри.
15
Попълни липсващите формули в схемата по която изхвърленият в атмосферата серен диоксид образува киселинни дъждове. Използвай латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас върху кръговрат на сярата в природата, с който ще провериш знанията си. Знаеш ли за преминаването на сулфидите в сероводород, серен диоксид, сярна киселина и сулфати, които преминават в растителни и животински белтъци и отново чрез отпадъците се превръщат в сероводород, който се включва отново в кръговрата? Чувал ли си за серобактерии? А знаеш ли кой е основният причинител на киселинните дъждове и каква е връзката му с кръговрата на сярата? По всички тези въпроси ще провериш знанията си с този тест и ще се подготвиш за отличен при изпитване в училище! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се