new-logo

Тест: Глаголът „DEJAR“

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголът DEJAR е от:
2
Глаголът DEJAR е:
3
Глаголът DEJAR има различни преводи на български език в зависимост от употребата му и от контекста.
4
Глаголът DEJAR не можем да го преведем като слагам, поставям, оставям нещо на дадено място.
5
Превеждаме и употребяваме глагола DEJAR и като предавам, поверявам, оставям на даден човек грижите на нещо или някой.
6
Възможни ли са преводът и употребата на глагола DEJAR като оставям, давам нещо по собствена воля.
7
Глаголът DEJAR никога не се употребява и превежда като давам, оставям нещо на някого, с условието да ми го върне обратно, давам назаем, отстъпвам временно.
8
Може ли глаголът DEJAR да означава давам позволение, позволявам, оставям, давам, разрешавам?
9
Преводът не преча, не дразня, оставям, не досаждам на даден човек съответства на глагола:
10
Оставям, изоставям, тръгвам си, напускам, отивам си от дадено място е превод на:
11
Ако искате да кажете, че се отказвате от нещо, напускате, изоставяте, спирате да правите нещо, тогава трябва да използвате:
12
Не се грижа за себе си, изоставям се, запускам се, отпускам се са значения на:
13
Преведете изречението:
  • Este plato te deja un sabor demasiado salado.
14
Преведете изречението:
  • ¡Déjame en paz! 
15
Преведете изречението:
  • Ricardo dejó de fumar.

Описание на теста

Това е онлайн упражнение по испански език за ниво B2 върху Глаголът „DEJAR“. То ви позволява да проверите знанията си за този глагол в испанския език, както и за неговите особености и употреби. Предстои ви да изпитате знанията си с нас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се