Упражнение: Глаголът „DEJAR“


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по испански език за ниво B2 върху Глаголът „DEJAR“. То ви позволява да проверите знанията си за този глагол в испанския език, както и за неговите особености и употреби. Предстои ви да изпитате знанията си с нас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Глаголът DEJAR е от:
5т. 2. Глаголът DEJAR е:
5т. 3. Глаголът DEJAR има различни преводи на български език в зависимост от употребата му и от контекста.
5т. 4. Глаголът DEJAR не можем да го преведем като слагам, поставям, оставям нещо на дадено място.
5т. 5. Превеждаме и употребяваме глагола DEJAR и като предавам, поверявам, оставям на даден човек грижите на нещо или някой.
6т. 6. Възможни ли са преводът и употребата на глагола DEJAR като оставям, давам нещо по собствена воля.
6т. 7. Глаголът DEJAR никога не се употребява и превежда като давам, оставям нещо на някого, с условието да ми го върне обратно, давам назаем, отстъпвам временно.
6т. 8. Може ли глаголът DEJAR да означава давам позволение, позволявам, оставям, давам, разрешавам?
6т. 9. Преводът не преча, не дразня, оставям, не досаждам на даден човек съответства на глагола:
6т. 10. Оставям, изоставям, тръгвам си, напускам, отивам си от дадено място е превод на:
6т. 11. Ако искате да кажете, че се отказвате от нещо, напускате, изоставяте, спирате да правите нещо, тогава трябва да използвате:
6т. 12. Не се грижа за себе си, изоставям се, запускам се, отпускам се са значения на:
11т. 13. Преведете изречението:
  • Este plato te deja un sabor demasiado salado.
11т. 14. Преведете изречението:
  • ¡Déjame en paz! 
11т. 15. Преведете изречението:
  • Ricardo dejó de fumar.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!