Упражнение: Pretérito pluscuamperfecto de Subjuntivo. Съгласуване с времената на Изявителното наклонение


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В2 по испански език върху Pretérito pluscuamperfecto de Subjuntivo. Съгласуване с времената на Изявителното наклонение ви позволява да проверите знанията си за миналото предварително време на подчинителното наклонение в испанския език. Ще проверите дали знаете как се образува, кога се употребява, има ли ключови думи и изрази, които го изискват, и най-вече как се съгласува с времената в изявителното наклонение. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Миналото предварително време на подчинителното наклонение се нарича Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo.
5т. 2. Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo е:
5т. 3. Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo образуваме с помощта на спомагателния глагол HABER в Pretérito Imperfecto de Subjuntivo и към него добавяме миналото свършено причастие на съответния глагол.
5т. 4. Indicativo означава:
5т. 5. Съответства ли Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo на времена от изявителното наклонение?
6т. 6. На колко времена от изявителното наклонение съответства Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo?
6т. 7. На кои времена от изявителното наклонение съответства Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo?
6т. 8. Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo означава минало предварително време на изявителното наклонение.
6т. 9. Condicional Compuesto означава прост кондиционал.
6т. 10. В подчинени изречения употребяваме Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo, когато в главното изречение са използвани:
6т. 11. Свържете времената с превода им на български език.
6т. 12. Какво означава глаголът conseguir?
11т. 13. Попълнете празните места, като използвате глагола alegrar в Pretérito Imperfecto.
11т. 14. Попълнете празните места, като използвате глагола conseguir.
11т. 15. В кое време е спрегната глаголната форма alegraría в следното изречение. Посочете времето на испански език.
  • Me alegraría que lo hubieras/ hubieses conseguido.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!