Упражнение: Pretérito pluscuamperfecto de Subjuntivo. Минало предварително време на подчинителното наклонение.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В2 по испански език върху Pretérito pluscuamperfecto de Subjuntivo. Минало предварително време на подчинителното наклонение. ви позволява да проверите знанията си за миналото предварително време на подчинителното наклонение в испанския език. Ще проверите дали знаете как се образува, кога се употребява, има ли ключови думи и изрази, които го изискват. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Как се нарича на испански език миналото предварително време на подчинителното наклонение?
5т. 2. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO не е сложно глаголно време.
5т. 3. Образуваме PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO с помощта на спомагателния глагол HABER.
5т. 4. В кое време спрягаме спомагателния глагол HABER, за да образуваме миналото предварително време на подчинителното наклонение?
5т. 5. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo се нарича миналото свършено време на подчинителното наклонение.
6т. 6. Освен като спрягаме спомагателния глагол HABER в Pretérito Imperfecto de Subjuntivo, какво друго добавяме, за да образуваме миналото предварително време на подчинителното наклонение?
6т. 7. Колко форми има Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo?
6т. 8. На какво завършват формите на миналото предварително време на подчинителното наклонение?
6т. 9. Вярно ли е, че формите, които завършват на -ra и на -se в Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo, употребени в подчинени изречения, са абсолютно еквивалентни?
6т. 10. Вярно ли е, че формите, които завършват на -ra и на -se в Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo, употребени в условни изречения, са взаимозаменяеми?
6т. 11. На колко типа може да се разделят употребите на Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo?
6т. 12. На какви типове се разделят употребите на Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo?
11т. 13. Попълнете празните места, като използвате глагола gritar.
11т. 14. Попълнете празните места, като използвате глагола haber.
11т. 15. Попълнете празните места, като използвате глагола aprender.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!