logo

Тест: Приложение на пропорциите в геометрични задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Страната a на правоъгълник е два пъти по-голяма от страната b. Ако b=1.k, то
2
Страната a на правоъгълник е два пъти по-голяма от страната b. Ако b=1.k, то
3
Две отсечки a и b са пропорционални с коефициент на пропорционалност 3 (a:b=3).
  • Вярно ли е, че a=3.b ?
4
Три числа се отнасят както 2 : 3 : 5. Ако първото число е равно на 2.k, то
5
Броят на  всички върхове на куб се отнасят към броя на всички стени на куба както
6
Дадени са две отсечки AB и MN.  AB=8 cm и AB : MN = 4 : 3.
  • Ако AB=4.k, то
7
Дадени са две отсечки AB и MN.  AB=8 cm и AB : MN = 4 : 3. Ако AB=4.k, то
8
Дадени са две отсечки AB и MN.  AB=8 cm и AB : MN = 4 : 3. Отсечката MN=
9
Периметърът на правоъгълник P= 48 cm, а страната a е два пъти по-голяма от страната b на правоъгълника.
  • Вярно ли е, че P = 2.(b+2b) ?
10
Периметърът на правоъгълник P=48cm, а страната a е два пъти по-голяма от страната b на правоъгълника. Страните на правоъгълника са
11
Периметърът на равнобедрен триъгълник е 32cm. Основата c и бедрото b се отнасят както 2:3. Намерете основата и бедрото на триъгълника.
12
Лицето на трапец е 144 cm^2 , а височината му е 16cm. Основите на трапеца се отнасят както 4 : 5. Намерете основите на трапеца.
13
Върху страната AB на триъгълник ABC е построена точка P. Намери отношението на лицата на триъгълниците SAPC:SBPC , ако отношението на отсечките AP:AB=3:5.
14
Сборът от дължините на всички ръбове на правоъгълен паралелепипед е 288 cm. Отношението на дължината a, ширината b и височината c на паралелепипеда е 3:4:5.
  • Намери дължината a, ширината b и височината c на паралелепипеда.
15
Сборът от дължините на всички ръбове на правоъгълен паралелепипед е 288 cm. Отношението на дължината a, ширината b и височината c на паралелепипеда е 3:4:5.
  • Намери обема V на паралелепипеда.

Описание на теста

В онлайн теста "Приложение на пропорциите в геометрични задачи" по математика за 6. клас ще проверите можете ли да използвате знанията си за пропорции в геометрични задачи. Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите знанията си за отношение и пропорция.  Решете теста, за да сте уверени в решаване на геометрични задачи и станете най-добрите по математика в 6. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се