Упражнение: Приложение на пропорциите в геометрични задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Приложение на пропорциите в геометрични задачи" по математика за 6. клас ще проверите можете ли да използвате знанията си за пропорции в геометрични задачи. Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите знанията си за отношение и пропорция.  Решете теста, за да сте уверени в решаване на геометрични задачи и станете най-добрите по математика в 6. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Страната a на правоъгълник е два пъти по-голяма от страната b. Ако b=1.k, то
5т. 2. Страната a на правоъгълник е два пъти по-голяма от страната b. Ако b=1.k, то
5т. 3. Две отсечки a и b са пропорционални с коефициент на пропорционалност 3 (a:b=3).
  • Вярно ли е, че a=3.b ?
5т. 4. Три числа се отнасят както 2 : 3 : 5. Ако първото число е равно на 2.k, то
5т. 5. Броят на върховете на петоъгълна призма се отнасят към броя на всички ръбове на призмата както
6т. 6. Дадени са две отсечки AB и MN.  AB=8 cm и AB : MN = 4 : 3.
  • Ако AB=4.k, то
6т. 7. Дадени са две отсечки AB и MN.  AB=8 cm и AB : MN = 4 : 3. Ако AB=4.k, то
6т. 8. Дадени са две отсечки AB и MN.  AB=8 cm и AB : MN = 4 : 3. Отсечката MN=
6т. 9. Периметърът на правоъгълник P= 48 cm, а страната a е два пъти по-голяма от страната b на правоъгълника.
  • Вярно ли е, че P = 2.(b+2b) ?
6т. 10. Периметърът на правоъгълник P=48cm, а страната a е два пъти по-голяма от страната b на правоъгълника. Страните на правоъгълника са
6т. 11. Периметърът на равнобедрен триъгълник е 32cm. Основата c и бедрото b се отнасят както 2:3. Намерете основата и бедрото на триъгълника.
6т. 12. Лицето на трапец е 144 cm^2 , а височината му е 16cm. Основите на трапеца се отнасят както 4 : 5. Намерете основите на трапеца.
11т. 13. Сборът от обемите на права триъгълна и права четириъгълна призма, които имат равни лица на основите, е 300cm^3.  Височината на триъгълната призма се отнася към височината на четириъгълната призма както  3 : 1.
  • Ако обемът на четириъгълната призма V4=B.h4 , то изразете обема на триъгълната призма.
11т. 14. Сборът от обемите на права триъгълна и права четириъгълна призма, които имат равни лица на основите, е  300cm^3. Височината на триъгълната призма се отнася към височината на четириъгълната призма както 3 : 1. Намерете обема на всяка от призмите.
11т. 15. Нека M е сборът от броя на стените и броя на върховете на петоъгълна призма. Нека N е сбора от броя на всички ръбове и числото 2 на петоъгълна призма.
  • Намерете отношението  M : N.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!