Упражнение: Жизнен и творчески път на Стендал


Описание на упражнението

С онлайн упражнението за 10. клас по литература "Жизнен и творчески път на Стендал" ще разбереш, че това не е истинското име на писателя, а можеш ли да си представиш, че използва още около 200 други псевдонима? Научи също какво означава понятието бейлизъм, което идва от рожденото му име Бейл. Разбери интересни неща за романите и героите му, а също и затова, че след смъртта му останалите творци му подражават като научават наизуст романите на Стендал. Много яко, нали? Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Стендал е автор на няколко романа и на три книги за Наполеон.  
5т. 2. Стендал има над 200 псевдонима, с които подписва работите си.
5т. 3. Кои твърдения са верни за семейството на Стендал?
5т. 4. За романа на Стендал „Пармският манастир“ е вярно, че:
5т. 5. Посочи две твърдения:
  • Героите на Стендал НЕ са:
6т. 6. Военноадминистративната служба, на която е назначен, позволява на Стендал да:
6т. 7. Характерите, които изгражда Стендал остават:
6т. 8. Кое е вярното твърдение за Стендал?
6т. 9. Посочи НЕВЯРНОТО твърдение за Стендал:
6т. 10. Коя е темата на първия роман на Стендал „Арманс. Сцени от живота на един салон“?
6т. 11. Попълни празните места с някои от посочените думи:
  • всезнаещ ,безпристрастен, безучастен, оценки, мнения, наблюдения, опознаем, изучим, обвиним
6т. 12. Свържи книгата на Стендал с нейната характеристика:
11т. 13. Подреди хронологично събитията от живота на Стендал:
11т. 14. Довърши изречението:
  • Истинското име на Стендал е...
11т. 15. Довърши определението:
  • Утвърждаването на философски възглед за живота и обществото се нарича...

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!