logo

Тест: Текстови задачи за намиране на четвърта пропорция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че
  • Ако a : b = c : d , то a . d = b . c ?
2
Вярно ли е, че
  • Ако е дадена пропорцията  \fracab=\fraccd , то a.b=c.d ?
3
В пропорцията \frac23=\fracx8  за четвъртия член x е вярно
4
Известно е, че  2:3=6:y . За четвъртия член на пропорцията y е вярно
5
В един месец има 10 почивни дни и 20 работни дни. Отношението на почивни към работни дни е
6
В школа по математика участват шестокласници и седмокласници в отношение 3 : 4. Седмокласниците са 12.
  • Ако шестокласниците са x, то вярна ли е пропорцията
  • 3 : 4 = x :12 ?
7
В школа по математика участват шестокласници и седмокласници в отношение 3 : 4. Седмокласниците са 12. Броят на шестокласниците е
8
В един месец отношението на слънчевите дни към дъждовните дни е 2 : 3. Слънчевите дни са 12. Ако дъждовните дни са y на брой, то отбележете вярното
9
Сателит за 6 часа прави 5 обиколки.  Колко обиколки ще направи сателитът за 24 часа ?
  • Ако означим неизвестните обиколки с x, изберете отношението, за да се получи вярна пропорция \frac65=
10
Сателит за 6 часа прави 5 обиколки. Колко обиколки ще направи сателитът за 24 часа ?
11
Машина полага 8 m асфалт за 2 часа. За колко часа машината ще положи 26 m асфалт?
  • Ако означим неизвестните часове с x, то изберете отношението, за да се получи вярна пропорция  \frac82=
12
Машина полага 8 m асфалт за 2 часа. За колко часа машината ще положи 26 m асфалт?
13
75% от стипендията си Иван похарчил за атлас по география. Колко струва атласът, ако след покупката му останали 15 лв от стипендията?
14
Майката на Лили прави мляко с ориз, като отношението на ориза към млякото е 1 : 5. Ако оризът е 2 чаши и една чаша събира 0,2 литра течност, колко литра е млякото?
15
В бижутерията проба 500 означава, че в сплавта има 500 части сребро и 500 части други метали. Колко грама чисто сребро има в 18 грамова монета с такава проба?

Описание на теста

В онлайн теста "Текстови задачи за намиране на четвърта пропорция" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили основното свойство на пропорциите - произведението от крайните членове на пропорцията е равно на произведението от средните членове на пропорцията. Можете ли да прилагате успешно свойството в задачите по математика? Можете ли да намирате неизвестен член на пропорцията като използвате основно свойство на пропорциите? Решете задачите от теста, за да упражните и затвърдите знанията си за пропорции. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се