Упражнение: Finalsatz: um ...zu, damit


Описание на упражнението

Какво различава изречението с damit от изречението с um ... zu? Проверете знанията си с онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Finalsatz: um ... zu, damit". Ще си припомним как се превеждат damit и um ... zu, кога глаголът се спряга и кога не, как образуваме изречения при наличие на модален глагол. А дали вече знаете кой е въпросът към изречението за цел и намерение?

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво изречение въвежда съюза damit?
  • Посочете трите правилни отговора.
5т. 2. Подчинителният съюз damit изисква един конкретен вид словоред.
  • Правилен ли е словоредът в даденото изречение?
  • Ich beeile mich, damit ich Frau Schwarz noch erreiche.
5т. 3. Глаголът sich umziehen съдържа делима представка. Правилно ли е даденото подчинено изречение?
  • Sie geht in die Anprobe, damit sie sich umzieht.
5т. 4. Правилна ли е последната глаголна форма?
  • Sie geht zum Arzt, um ein Rezept zu bekommt.
5т. 5. Има ли подлог въведеното с um ... zu изречение?
6т. 6. Подредете частите на изречението, което започва така:
  • Ich schalte Computer und Fernseher aus, damit ... .
6т. 7. Подредете частите на изречението, което започва така:
  • Ich gehe in die Disko, ... .
6т. 8. Кои две изречения са правилни?
6т. 9. Кой въпрос ще зададем към даденото изречение?
  • Ich studiere Jura in Österreich, damit ich bessere Berufschanchen habe.
6т. 10. Превърнете изречението с damit в изречение с um ... zu.
6т. 11. Превърнете изречението с um ... zu в изречение с damit.
6т. 12. Кое изречение е правилно?
11т. 13. Съставете изречение в сегашно време със съюза damit. Не забравяйте точката в края на изречението.
  • eine Reise - Geld sparen - ich - damit - ich - können - machen
11т. 14. Съставете изречение в сегашно време със съюза um ... zu. Не забравяйте точката в края на изречението.
  • eine Reise - Geld sparen - um ... zu - ich - machen
11т. 15. В кои изречения можем да заменим damit с um ... zu?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!