logo

Тест: Finalsatz: um ...zu, damit

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво изречение въвежда съюза damit?
  • Посочете трите правилни отговора.
2
Подчинителният съюз damit изисква един конкретен вид словоред.
  • Правилен ли е словоредът в даденото изречение?
  • Ich beeile mich, damit ich Frau Schwarz noch erreiche.
3
Глаголът sich umziehen съдържа делима представка. Правилно ли е даденото подчинено изречение?
  • Sie geht in die Anprobe, damit sie sich umzieht.
4
Правилна ли е последната глаголна форма?
  • Sie geht zum Arzt, um ein Rezept zu bekommt.
5
Има ли подлог въведеното с um ... zu изречение?
6
Подредете частите на изречението, което започва така:
  • Ich schalte Computer und Fernseher aus, damit ... .
7
Подредете частите на изречението, което започва така:
  • Ich gehe in die Disko, ... .
8
Кои две изречения са правилни?
9
Кой въпрос ще зададем към даденото изречение?
  • Ich studiere Jura in Österreich, damit ich bessere Berufschancen habe.
10
Превърнете изречението с damit в изречение с um ... zu.
11
Превърнете изречението с um ... zu в изречение с damit.
12
Кое изречение е правилно?
13
Съставете изречение в сегашно време със съюза damit. Не забравяйте точката в края на изречението.
  • eine Reise - Geld sparen - ich - damit - ich - können - machen
14
Съставете изречение в сегашно време със съюза um ... zu. Не забравяйте точката в края на изречението.
  • eine Reise - Geld sparen - um ... zu - ich - machen
15
В кои изречения можем да заменим damit с um ... zu?

Описание на теста

Какво различава изречението с damit от изречението с um ... zu? Проверете знанията си с онлайн теста по немски език за ниво В1 "Finalsatz: um ... zu, damit". Ще си припомним как се превеждат damit и um ... zu, кога глаголът се спряга и кога не, как образуваме изречения при наличие на модален глагол. А дали вече знаете кой е въпросът към изречението за цел и намерение?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се