logo

Тест: Предлози с Akkusativ: für, ohne, um, durch, gegen, bis

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Предлозите um, für, gegen, ohne, bis, durch се употребяват само с Akkusativ. В кои два примера това правило не е спазено?
2
Посочете двете употреби на предлога um.
  • Чрез предлога um ...
3
Правилен ли е преводът на даденото изречение?
  • Wir sprechen für unsere Lehrerin.
  • Говорим за нашата учителка.
4
В един и същи момент ли ще пристигнат Дарин и Камелия?
  • Darin kommt um zehn Uhr.
  • Kamelia kommt so gegen zehn Uhr.
5
Посочете двата синонима.
6
Кое изречение ни дава информация за крайната точка на някакво движение?
7
Попълнете изреченията с един от вариантите.
8
Попълнете подходящия предлог.
  • Du sollst jetzt ... den Mund atmen.
9
Попълнете подходящия предлог.
10
В кои изречения можем да попълним um?
11
В кои изречения можем да попълним gegen?
12
Попълнете durch и bis.
13
Попълнете подходящия предлог.
14
Попълнете подходящия предлог.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Свържете частите на изреченията.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво В1 "Предлози с Akkusativ: für, ohne, um, durch, gegen, bis" ви предлага възможност да проверите доколко сте усвоили употребата на тези предлози с винителен падеж, както и дали различавате различните значения на всеки предлог. С кой предлог обозначаваме крайната точка на някакво движение? Един и същи момент ли обозначават um и gegen в изрази като "um 12 Uhr" и "gegen 12 Uhr"? Упражнявайте се и ставайте все по-добри!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се