logo

Тест: Zweitelige Konjunktionen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението?
  • След двете части на съюза je - desto стои прилагателно име в сравнителна степен.
2
Свържете частите на двойните съюзи.
3
Съюзът или-или на немски език е ...
  • Посочете правилния отговор.
4
Подредете частите на съюза.
5
Правилно ли е изречението?
  • Das ist weder nicht Peter noch nicht Paul.
6
Попълнете подходящия двоен съюз.
7
Попълнете липсващите части на подходящите два двойни съюза.
8
Подредете частите на първото изречение.
  • Je ... , desto nervöser werde ich.
9
Кое изречение е синонимно на даденото?
  • Markus mag sowohl Pferde als auch Hunde.
10
Правилен  ли е словоредът и в двете изречения?
  • Entweder du liebst mich oder nicht.
  • Entweder liebst du mich oder nicht.
11
Попълнете второто изречение с подходящия двоен съюз, като запазите смисъла на първото изречение.
12
Попълнете второто изречение, като замените отрицанията с подходящия двоен съюз.
13
Свържете частите на изреченията.
14
Посочете двете изречения, в които са спазени правилата за словореда.
15
Попълнете изреченията с дадените прилагателни имена в подходящата форма.
  • laut - dick - viel - deutlich

Описание на теста

Онлайн урокът по немски език за ниво В1 "Zweitelige Konjunktionen" включва разнообразни по вид и трудност задачи, с които да тествате знанията си за значението на двойните съюзи, за точните им две части, за словореда на изреченията, които въвеждат. Кой е синонимът на sowohl - als auch? Какво трябва да знаем за прилагателните имена след je - desto? Какво е значението на weder - noch и entweder - oder? Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се