Упражнение: Zweitelige Konjunktionen


Описание на упражнението

Онлайн урокът по немски език за ниво В1 "Zweitelige Konjunktionen" включва разнообразни по вид и трудност задачи, с които да тествате знанията си за значението на двойните съюзи, за точните им две части, за словореда на изреченията, които въвеждат. Кой е синонимът на sowohl - als auch? Какво трябва да знаем за прилагателните имена след je - desto? Какво е значението на weder - noch и entweder - oder? Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е твърдението?
  • След двете части на съюза je - desto стои прилагателно име в сравнителна степен.
5т. 2. Свържете частите на двойните съюзи.
5т. 3. Съюзът или-или на немски език е ...
  • Посочете правилния отговор.
5т. 4. Подредете частите на съюза.
5т. 5. Правилно ли е изречението?
  • Das ist weder nicht Peter noch nicht Paul.
6т. 6. Попълнете подходящия двоен съюз.
6т. 7. Попълнете липсващите части на подходящите два двойни съюза.
6т. 8. Подредете частите на първото изречение.
  • Je ... , desto nervöser werde ich.
6т. 9. Кое изречение е синонимно на даденото?
  • Markus mag sowohl Pferde als auch Hunde.
6т. 10. Правилен  ли е словоредът и в двете изречения?
  • Entweder du liebst mich oder nicht.
  • Entweder liebst du mich oder nicht.
6т. 11. Попълнете второто изречение с подходящия двоен съюз, като запазите смисъла на първото изречение.
6т. 12. Попълнете второто изречение, като замените отрицанията с подходящия двоен съюз.
11т. 13. Свържете частите на изреченията.
11т. 14. Посочете двете изречения, в които са спазени правилата за словореда.
11т. 15. Попълнете изреченията с дадените прилагателни имена в подходящата форма.
  • laut - dick - viel - deutlich

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!