Упражнение: Estilo directo y Estilo indirecto.Пряка и непряка реч - възклицателни изречения.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Estilo directo y Estilo indirecto.Пряка и непряка реч - възклицателни изречения. ви позволява да проверите знанията си за това как да превръщаме пряката реч в непряка в испанския език. Ще проверите дали знаете как се случва това при възклицателните изречения и много други любопитни неща. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Estilo directo означава пряка реч.
5т. 2. Estilo indirecto означава непряка реч.
5т. 3. Когато предаваме в непряка реч молба, заповед, забрана или съвет, използваме подчинително наклонение (Subjuntivo).
5т. 4. Ако глаголът в главното изречение, с който се въвежда молбата е в сегашен план (Presente или Pretírito Perfecto de Indicativo), в подчиненото изречение използваме също сегашно време.
5т. 5. Какво означава mandar?
6т. 6. Заповедната форма Imperativo, която използваме в пряка реч, не се превръща в подчинително наклонение Subjuntivo в непряка реч.
6т. 7. Когато в главното изречение имаме глагол в presente de indicativo или préterito perfecto de indicativo, то в подчиненото изречение глаголът ще бъде в:
6т. 8. Pretérito Perfecto е част от сегашния план в испанския език и се смята за сегашно време, въпреки че на български език се превежда с:
6т. 9. Някои от най-употребяваните глаголи за преразказване в непряка реч са:
6т. 10. Свържете думите с техните значения.
6т. 11. Подредете глаголите в следния ред според значението им.
  • 1. забранявам
  • 2. изисквам, настоявам
  • 3. умолявам
  • 4. предупреждавам
6т. 12. Можем да използваме глаголите aconsejar, segerir, recomendar, ordenar, mandar, prohibir, exigir, rogar, advertir за да предадем смисъла на казаното, а не буквалното съобщение.
11т. 13. Преведете изречението.
  • La profesora nos aconseja que estudiemos.
11т. 14. Преведете изречението.
  • Марта ме моли да я почакам.
11т. 15. Преведете изречението.
  • Manuel sugiere que hablemos con aquel policía. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!