Упражнение: Estilo directo y Estilo indirecto.Съобщителни изречения. (ЧАСТ 3)


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Estilo directo y Estilo indirecto.Съобщителни изречения. (ЧАСТ 3) ви позволява да проверите знанията си за това как да превръщаме пряката реч в непряка в испанския език. Ще проверите дали знаете как се случва това при съобщителните изречения и много други любопитни неща. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. При преминаването от пряка в непряка реч при съобщителните изречения има ли глаголи за движение, променящи се по смисъл?
5т. 2. При преминаването от пряка в непряка реч при съобщителните изречения глаголите за движение може да не се променят по смисъл, ако посоката остава същата.
5т. 3. От пряка в непряка реч VENIR преминава в:
5т. 4. От пряка в непряка реч IR преминава в:
5т. 5. LLEVAR означава отнасям, занасям, откарвам.
6т. 6. TRAER не означава донасям, докарвам, довеждам.
6т. 7. TRAER преминава в LLEVAR от пряка в непряка реч.
6т. 8. Възможно ли е LLEVAR да преминава в TRAER от пряка в непряка реч.
6т. 9. При преминаване от пряка в непряка реч, в случаите, в които в главното изречение има глагол от сегашно време – Presente или Preterito Perfecto, в изреченията в непряка реч запазваме времето на оригиналното изречение в подчиненото, но променяме лицето на глагола от първо в трето.
6т. 10. Глаголните форми dice, pregunta, escribe са спрегнати в:
6т. 11. Глаголните форми ha dicho, ha preguntado, ha escrito са спрегнати в:
6т. 12. Обикновено в едно изречение има по няколко елемента, които трябва да се променят, затова трябва внимателно да преобразуваме всички необходими думи.
11т. 13. Преведете изречението, като не забравяте препинателния знак в края.
  • Querеmos invitaros a nuestra casa.
11т. 14. Преведете изречението.
  • Ayer fui de compras.
11т. 15. Преведете изречението:
  • Le compré un regalo a mi novia.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!