Упражнение: Estilo directo y Estilo indirecto.Съобщителни изречения. (ЧАСТ 2)


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Estilo directo y Estilo indirecto.Съобщителни изречения. (ЧАСТ 2) ви позволява да проверите знанията си за това как да превръщаме пряката реч в непряка в испанския език. Ще проверите дали знаете как се случва това при съобщителните изречения и много други любопитни неща. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Estilo directo означава:
5т. 2. Estilo indirecto означава:
5т. 3. В съобщителните изречения при преминаването им от пряка в непряка реч в испанския език, притежателните местоимения се променят по подобие на личните местоимения, като от 1 л., ед. ч. преминават в 3 л., ед. ч.
5т. 4. В какво преминават mío/mía, míos/mías?
5т. 5. Личните местоимения от 1 л., мн. число., не преминават в 3 л., мн. число.
6т. 6. Притежателни прилагателни са като притежателните местоимения, но стоят пред:
6т. 7. Притежателните прилагателни преминават от 1 л., ед. ч., в 3 л., ед. ч.
6т. 8. В какво преминават притежателните местоимения nuestro/nuestra, nuestros/nuestras?
6т. 9. Показателните местоимения este/esta/estos/estas преминават в ese/esa/esos/esas.
6т. 10. Променят ли се наречията за място?
6т. 11. В какво преминава aquí?
6т. 12. Какво означават allí и allá?
11т. 13. Попълнете празните места според следното изречение:
  • “Me han regalado este coche azul para mi cumpleaños“ (dice Luis).
11т. 14. Попълнете празните места.
11т. 15. Преведете изречението, като не забравяте препинателния знак в края.
  • En Marbella hemos pasado bien.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!