new-logo

Тест: Estilo directo y Estilo indirecto.Съобщителни изречения. (ЧАСТ 2)

Тест

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Estilo directo y Estilo indirecto.Съобщителни изречения. (ЧАСТ 2) ви позволява да проверите знанията си за това как да превръщаме пряката реч в непряка в испанския език. Ще проверите дали знаете как се случва това при съобщителните изречения и много други любопитни неща. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Estilo directo означава:
2
Estilo indirecto означава:
3
В съобщителните изречения при преминаването им от пряка в непряка реч в испанския език, притежателните местоимения се променят по подобие на личните местоимения, като от 1 л., ед. ч. преминават в 3 л., ед. ч.
4
В какво преминават mío/mía, míos/mías?
5
Личните местоимения от 1 л., мн. число., не преминават в 3 л., мн. число.
6
Притежателни прилагателни са като притежателните местоимения, но стоят пред:
7
Притежателните прилагателни преминават от 1 л., ед. ч., в 3 л., ед. ч.
8
В какво преминават притежателните местоимения nuestro/nuestra, nuestros/nuestras?
9
Показателните местоимения este/esta/estos/estas преминават в ese/esa/esos/esas.
10
Променят ли се наречията за място?
11
В какво преминава aquí?
12
Какво означават allí и allá?
13
Попълнете празните места според следното изречение:
  • “Me han regalado este coche azul para mi cumpleaños“ (dice Luis).
14
Попълнете празните места.
15
Преведете изречението, като не забравяте препинателния знак в края.
  • En Marbella hemos pasado bien.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се