Упражнение: Estilo directo y Estilo indirecto.Съобщителни изречения.(ЧАСТ 1)


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Estilo directo y Estilo indirecto.Съобщителни изречения.(ЧАСТ 1) ви позволява да проверите знанията си за това как да превръщаме пряката реч в непряка в испанския език. Ще проверите дали знаете как се случва това при съобщителните изречения и много други любопитни неща. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко вида реч има в испанския език?
5т. 2. Пряката реч се нарича Estilo directo.
5т. 3. Непряката реч не се нарича Estilo indirecto.
5т. 4. При пряката реч предаваме буквално чуждите думи или нашите мисли.
5т. 5. Използваме непряка реч estilo indirecto, за да предадем само смисъла на казаното, без да повтаряме всяка дума.
6т. 6. При преминаване от пряка в непряка реч ще се промени лицето на:
6т. 7. В конструкцията на непряката реч се появява думата:
6т. 8. В конструкцията на непряката реч се появява думата QUE, с която можем да направим препратка към българския език и съюзът:
6т. 9. Съюзът ЧЕ има за задача да свърже главното и подчиненото изречение и винаги ще го използваме, когато преобразуваме съобщителни изречения от пряка в непряка реч.
6т. 10. При преминаване от пряка в непряка реч има промяна някои местоимения. Кои са те?
6т. 11. Личните местоимения се променят, като преминават от първо в трето лице, единствено число, при преминаване от пряка в непряка реч.
6т. 12. При преминаване от пряка в непряка реч местоименията от 1. л., мн. число  преминават във 2 л., мн.ч.
11т. 13. Попълнете липсващата дума.
11т. 14. Попълнете празните места.
11т. 15. Попълнете празните места.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!