Упражнение: Неопределителни местоимения-съществителни.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Неопределителни местоимения-съществителни. ви позволява да проверите знанията си за неопределителните местоимения в испанския език. Ще проверите дали знаете какво точно означава неопределително местоимение, кога се употребява и др. Освен това ще установите дали знаете всичко за местоименията, които поясняват съществителни имена - TAL, MUCHO, POCO, BASTANTE, DEMASIADO, VARIOS, AMBOS, SENDOS и LOS DEMÁS. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Неопределителните прилагателни предоставят информация, която е неопределена, неконкретна -  например за размера, количеството или значението на съществителното, което поясняват.
5т. 2. Tal има различни значения, в зависимост от членуването.
5т. 3. Ако tal не е членувано, означава:
5т. 4. Ако пред tal стои определителен член, значението се изменя в:
5т. 5. Tal с неопределителен член означава някакъв (си), някой си.
6т. 6. Кои неопределителни местоимения се съгласуват по род и число със съществителното, което придружават?
6т. 7. Изразът poco/-а/-os/-as + sustantivo означава нямам достатъчно.
6т. 8. Изразът un poco de + sustantivo означава имам нещо малко, но е достатъчно.
6т. 9. Poco може ли да се употребява пред прилагателно име?
6т. 10. BASTANTE означава:
6т. 11. DEMASIADO означава:
6т. 12. VARIOS/-AS се употребява само със съществителни в множествено число.
11т. 13. Преведете изречението.
  • Esta calle te llevará hasta la estación.
11т. 14. Преведете изречението, като не забравяте препинателния знак в края.
  • Nuestro hostal cuenta con muchos cuartos.
11т. 15. Преведете изречението:
  • Cómete los demás maníes. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!