logo

Тест: Неопределителни местоимения-прилагателни (част 2)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Cada се употребява само в единствено число, въпреки че може да взима след себе си съществителни от множествено число.
2
CADA се превежда като:
3
Cierto пред съществително има значение на:
4
CIERTO има ли форми за женски род?
5
CIERTO мени ли се по число?
6
След съществително име, местоимението cierto е прилагателно със значение на верен, точен.
7
Cualquiera никога не се употребява в кратката форма cualquier пред съществителни от мъжки и женски род.
8
CUALQUIER(A) означава:
9
Unos и unas са форми на неопределителния член:
10
По принцип unos и unas са форми на неопределителния член uno, но в множествено число се добавя и значението няколко, едни, а също и около, приблизително.
11
Как се превежда неопределителното местоимение в това изречение?
  • Invité a unos amigos a la fiesta. 
12
Как се превежда неопределителното местоимение в това изречение?
  • Para el Día de la Madre me regalaron unos zapatos preciosísimos. 
13
Преведете изречението.
  • ¿Has visto alguna película nueva últimamente?
14
Преведете изречението:
  • Tráeme todos los libros.
15
Попълнете липсващата дума.

Описание на теста

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Неопределителни местоимения-прилагателни (част 2) ви позволява да проверите знанията си за неопределителните местоимения в испанския език. Ще проверите дали знаете какво точно означава неопределително местоимение, кога се употребява и др. Освен това ще установите дали знаете всичко за местоименията, които поясняват прилагателни имена - CADA, CIERTO, CUALQUIERA и UNOS/AS. Това предстои да откриете тук.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се