Упражнение: Неопределителни местоимения-прилагателни (част 2)


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Неопределителни местоимения-прилагателни (част 2) ви позволява да проверите знанията си за неопределителните местоимения в испанския език. Ще проверите дали знаете какво точно означава неопределително местоимение, кога се употребява и др. Освен това ще установите дали знаете всичко за местоименията, които поясняват прилагателни имена - CADA, CIERTO, CUALQUIERA и UNOS/AS. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Cada се употребява само в единствено число, въпреки че може да взима след себе си съществителни от множествено число.
5т. 2. CADA се превежда като:
5т. 3. Cierto пред съществително има значение на:
5т. 4. CIERTO има ли форми за женски род?
5т. 5. CIERTO мени ли се по число?
6т. 6. След съществително име, местоимението cierto е прилагателно със значение на верен, точен.
6т. 7. Cualquiera никога не се употребява в кратката форма cualquier пред съществителни от мъжки и женски род.
6т. 8. CUALQUIER(A) означава:
6т. 9. Unos и unas са форми на неопределителния член:
6т. 10. По принцип unos и unas са форми на неопределителния член uno, но в множествено число се добавя и значението няколко, едни, а също и около, приблизително.
6т. 11. Как се превежда неопределителното местоимение в това изречение?
  • Invité a unos amigos a la fiesta. 
6т. 12. Как се превежда неопределителното местоимение в това изречение?
  • Para el Día de la Madre me regalaron unos zapatos preciosísimos. 
11т. 13. Преведете изречението.
  • ¿Has visto alguna película nueva últimamente?
11т. 14. Преведете изречението:
  • Tráeme todos los libros.
11т. 15. Попълнете липсващата дума.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!