Упражнение: Неопределителни местоимения-прилагателни (част 1)


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Неопределителни местоимения-прилагателни (част 1) ви позволява да проверите знанията си за неопределителните местоимения в испанския език. Ще проверите дали знаете какво точно означава неопределително местоимение, кога се употребява и др. Освен това ще установите дали знаете всичко за местоименията, които поясняват прилагателни имена - ALGUNO, NINGUNO, OTRO и TODO. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Неопределителните местоимения се наричат ADJETIVOS INDEFINIDOS.
5т. 2. На колко групи се делят неопределителните местоимения?
5т. 3. Неопределителните местоимения се делят на две групи, които условно можем да наречем местоимения, поясняващи прилагателни имена, и местоимения, поясняващи съществителни имена.
5т. 4. Местоименията, които поясняват прилагателни, се използват заедно със съществителни имена.
5т. 5. Местоименията, които поясняват съществителни, могат ли да се използват самостоятелно?
6т. 6. Към местоименията, които поясняват прилагателни имена, не се отнасят следните: alguno, ninguno, otro, todo, cada, cierto, cualquier.
6т. 7. Alguno пред съществителни от мъжки род губи последната си буква и се превръща в:
6т. 8. В отрицателни изречения alguno има значение на:
6т. 9. Ninguno също губи последната си буква пред съществителните от мъжки род и се превръща в ningún.
6т. 10. Когато използваме ninguno пред глагол, то глаголът е в положителна форма, а когато е след глагол, то глаголът е отрицателен.
6т. 11. Otro може да означава:
6т. 12. Todo може да се използва и като наречие. Тогава придобива значението на съвсем, напълно, изцяло.
11т. 13. Преведете изречението:
  • Estás todo mojado. 
11т. 14. Преведете изречението:
  • Estе vestido es todo seda. 
11т. 15. Преведете изречението:
  • Soy todo oídos. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!