logo

Тест: Partizip Perfekt / Partizip II на смесените глаголи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете значенията на български и немски език:
2
Свържете значението на български и немски език:
3
Свържете значенията на български и немски език:
4
Свържете значенията на български и немски език:
5
Кои твърдения са верни за смесените глаголи?
6
От кои глаголи са образувани дадените форми на Partizip II?
7
От кои глаголи са образувани дадените форми на Partizip II?
8
Образувайте формите на Partizip II на дадените глаголи.
9
Подредете частите на Partizip II:
10
Две от формите на Partizip II са грешни. Посочете ги:
11
Свържете глаголите с подходящите думи:
12
С кои думи може да се свърже глаголът verbringen?
13
Делимите глаголи abbringen и fortbringen са производни от глагола bringen. Образувайте формите за Partizip II.
  • abbringen - отклонявам някого от пътя, от намерението му
  • fortbringen  - отнасям, отвеждам някъдe
14
Разгледайте глаголите, дадени с инфинитив и Partizip II. Какво може да кажем за посочените глаголи?
  • zubringen - zugebracht
  • ausstellen - ausgestellt
  • abnehmen - abgenommen
 
15
Всички посочени форми на Partizip II ли са правилни?
  • angebracht
  • gerannt
  • gebenannt
  • verbrannt
  • sich ausgekannt

Описание на теста

С онлайн теста по немски език "Partizip Perfekt / Partizip II на смесените глаголи" ("Partizip Perfekt / Partizip II der gemischten Verben") ще упражним с разнообразни задачи значението на смесените глаголи, ще образуваме Partizip II на глаголи без представка, с делима или неделима представка. Ще проверим доколко сте усвоили особеностите на формите на Partizip II при важни немски глаголи като wissen, kennen, sich auskennen, bringen, verbringen, mitbringen. Тествайте знанията си и бъдете уверени, когато образувате причастията - неотменна част на миналото време Perfekt. Онлайн упражнението е подходящо за ниво А1.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се