Упражнение: Pronombres relativos - QUIEN, CUAL, CUYO. Относителни местоимения.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Pronombres relativos - QUIEN, CUAL, CUYO. Относителни местоимения. ви позволява да проверите знанията си за относителните местоимения в испанския език. Ще проверите дали знаете какво точно означава относително местоимение, кога се употребява и др. Освен това ще установите дали знаете всичко за местоименията QUIEN, CUAL, CUYO. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Относителните местоимения не се наричат los pronombres relativos.
5т. 2. Относителните местоимения са: que, quien, el (la) cual, cuyo, cuanto, como, cuando и donde.
5т. 3. Коя е формата за множествено число на QUIEN?
5т. 4. QUIEN и формата за множествено число QUIENES винаги и само има за предшестваща дума лица.
5т. 5. QUIEN и формата за множествено число QUIENES се променят само по число, не и по род, и никога не се членува.
6т. 6. QUIEN/QUIENES може ли да се употребява самостоятелно?
6т. 7. QUIEN/QUIENES може да се замести от el que, la que, когато  се употребява самостоятелно.
6т. 8. CUAL/CUALES се отнася за:
6т. 9. CUAL/CUALES се мени по род и число, като получава следните форми: el cual, la cual, los cuales, las cuales.
6т. 10. CUYO се отнася за:
6т. 11. CUYO трябва да се съгласува не с предшестващата го думичка, наричана el antecedente, а със съществителното име, което назовава предмета на притежание и пред което стои.
6т. 12. В какъв стил най-често се използва CUYO?
11т. 13. Поставете подходящото относително местоимение.
11т. 14. Поставете подходящото относително местоимение.
11т. 15. Поставете подходящото относително местоимение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!