Упражнение: Pronombres relativos - QUE. Относителни местоимения.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Pronombres relativos - QUE. Относителни местоимения. ви позволява да проверите знанията си за относителните местоимения в испанския език. Ще проверите дали знаете какво точно означава относително местоимение, кога се употребява и др. Освен това ще установите дали знаете всичко за местоимението QUE. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Как се наричат относителните местоимения?
5т. 2. Относителните местоимения (los pronombres relativos) най-често се срещат в сложни съставни изречения.
5т. 3. Относителните местоимения служат ли за връзка между главното и подчиненото изречение?
5т. 4. Относителните местоимения заместват съществителното име или друго местоимение.
5т. 5. Думата, която бива заместена от относителното местоимение, си има специално наименование в испанската граматика и то е:
6т. 6. Какво означава antecedente на български език?
6т. 7. Върху относителните местоимения никога не може да пада ударение в испанския език. Така ли е?
6т. 8. Относителните местоимения не са que, quien, el (la) cual, cuyo, cuanto, como, cuando и donde.
6т. 9. Свържете думите с техните преводи.
6т. 10. При относително местоимение QUE предшестващата дума може да бъде лице, предмет или животно.
6т. 11. Променя ли се по род и число относителното местоимение QUE?
6т. 12. Когато се употребява с предлог, относителното местоимение QUE в повечето случаи се членува.
11т. 13. Попълнете относителното местоимение.
11т. 14. Попълнете относителното местоимение.
11т. 15. Попълнете относителното местоимение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!