Упражнение: Условно наклонение. Condicional Compuesto


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Условно наклонение. Condicional Compuesto ви позволява да проверите знанията си за условното наклонение в испанския език. Ще проверите дали знаете какво точно означава условно наклонение, как се образува, кога се употребява, има ли ключови думи и изрази, които го изискват. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко наклонения има в испанския език?
5т. 2. Условното наклонение (Condicional Simple) изразява възможно, вероятно, предполагаемо действие в миналото, настоящето или бъдещето.
5т. 3. Колко времена има условното наклонение?
5т. 4. Condicional Simple принадлежи към:
5т. 5. Condicional Compuesto се нарича още:
6т. 6. Образуваме Condicional Compuesto като вземем глагола HABER и го спрегнем в просто условно наклонение. Към него добавяме миналото причастие на съответния глагол.
6т. 7. От кое спрежение е глаголът, посочен в следната глаголна форма?
  • yo habría comprobado 
6т. 8. От кое спрежение е глаголът, посочен в следната глаголна форма?
  • yo habría vertido
6т. 9. От кое спрежение е глаголът, посочен в следната глаголна форма?
  • yo habría asido 
6т. 10. Сложното условно наклонение Condicional Compuesto няма темпорална и модална употреба за разлика от простото условно наклонение Condicional Simple.
6т. 11. Чрез темпоралната употреба се изразява бъдеще действие, което е извършено преди друго бъдеще действие в миналото.
6т. 12. Модалната употреба на сложното условно наклонение Condicional Compuesto изразява предположение или вероятност, що се отнася до действие, което е предходно спрямо друго минало действие.
11т. 13. Поставете липсващата глаголна форма на глагола recibir.
11т. 14. Поставете липсващата глаголна форма на глагола cenar.
11т. 15. Поставете липсващата глаголна форма на глагола cambiar.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!