new-logo

Тест: Основни геометрични фигури. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кои триъгълници се разделя фигурата от диагонала BD?
2
Вярно ли е, че всеки две съседни страни на ромб са равни?
3
Разгледайте как от ромба е сглобен правоъгълник. Вярно ли е, че лицата им са равни?  
4
Като използвате данните от чертежа, намерете лицето на ромба.
5
На колко cm^2 е равно лицето на четириъгълника?
6
Лицето на четириъгълника на чертежа е равно на:
7
Подредете по големина лицата на фигурите, започвайки от фигурата с най- голямо лице.
8
Свържете всяка фигура с лицето ѝ, ако дължините са дадени в сантиметри.
9
Нива има форма и размери, показани на чертежа. Намерете колко декара е нивата.
  • 1dka=1000m^2
10
Лицето на квадрат с обиколка 24cm е равно на лицето на правоъгълен триъгълник с катет 4cm. Намерете дължината на другия катет в сантиметри.
11
Намерете лицето на фигурата, ако знаете, че CP=PMPB е 2 пъти по- къса от AP, а APCD е правоъгълник.
12
Пресметнете лицето на оцветената част на фигурата.
13
На чертежа е дадена скица на площад, който е покрит с квадратни плочки със страна 30cm. Колко плочки са изразходвани за настилането на площада?
14
Като използвате данните от чертежа, попълнете текста.
15
Намерете лицето на оцветената фигура.

Описание на теста

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас. Чрез задачите в този тест ще затвърдите знанията си за основните геометрични фигури, за намиране на лице и за прилагане формулите за лице за намиране на елементи на изучаваните основни геометрични фигури. Ще изградите умения за разчитане на данни в квадратна мрежа. Решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се