Упражнение: Adjektivendungen im Singular nach der, dieser, welcher, jeder


Описание на упражнението

Окончанията на прилагателните имена в единствено число след der, dieser, welcher, jeder, jener са само две: -e и -en. Обърквате ли ги още или вече сте професионалисти в поставянето на окончания? Тествайте знанията си в различните падежи и числа, както и след различните определителни думи с онлайн упражнението за ниво А2 "Adjektivendungen im Singular nach der, dieser, welcher, jeder". Има обаче и случаи, в които поставянето на каквото и да е окончание е грешка. Помните ли кога?

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете.
5т. 2. Ще се промени ли окончанието на прилагателното име, ако в дадения пример заместим der с dieser?
  • Das ist der neue Mitschüler.
5т. 3. Посочете изречението, в което правилната форма на прилагателното име трябва да е alt, тоест да няма никакво окончание.
5т. 4. Ще се промени ли прилагателното име schnell, ако заменим das Auto с die U-Bahn или der Wagen?
  • Das Auto ist schnell.
5т. 5. Окончанието на прилагателно име, стоящо пред съществително име, зависи от два фактора. Кои са те?
6т. 6. Свържете примерите с правилния падеж.
6т. 7. Попълнете окончанията.
6т. 8. Попълнете окончанията.
6т. 9. Поставете окончанията на определителния член и прилагателното име.
6т. 10. Поставете окончанията на определителната дума и прилагателното име в Dativ.
6т. 11. Попълнете окончанията на определителния член и прилагателното име.
6т. 12. Попълнете окончанията на прилагателните имена.
11т. 13. Попълнете необходимото окончание. При липса на окончание поставете X.
11т. 14. Попълнете необходимото окончание. При липса на окончание поставете X.
11т. 15. Попълнете необходимото окончание. При липса на окончание поставете X.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!