logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разпознавате ли инфинитивите на използваните глаголи? Свържете ги с подходящото изречение.
2
Как образуваме глаголното време Plusquamperfekt?
 • Посочете двете правилни твърдения.
3
Кои две изречения са в Plusquamperfekt?
4
Свържете.
5
Кога използваме Plusquamperfekt? Посочете правилния отговор.
6
Спрегнете глагола kaufen в Plusquamperfekt.
7
Спрегнете глагола gehen в Plusquamperfekt.
8
Попълнете подходящия спомагателен глагол: hatte или war.
9
Попълнете подходящия спомагателен глагол: hatte или war.
10
По кои два начина може да започне изречението?
 • ... , da hatten meine Eltern schon gefrühstückt.
11
Изберете подходящите глаголни форми за първата част на изречението.
 • Nachdem ich mich von allen ... , fuhr ich zum Flughafen.
12
Изберете подходящите глаголни форми за първата част на изречението.
 • Die Lehrerin atmete erleichtert ein, nachdem alle Schüler in den Zug ... .
 • einatmen поемам си въздух
 • erleichtert с облекчение
13
Попълнете спомагателния глагол за Plusquamperfekt в правилното лице и число.
 • der Dieb,-e - крадец
 • das Geheimnis,-se - тайна
14
Попълнете изреченията с подходящ спомагателен глагол от дадените.
 • habe - hatte - war - bin - waren - hat
15
Попълнете изреченията с подходящите форми на глаголите hören и gehen.
 • В едното изречение използвайте Präteritum, а в другото - Plusquamperfekt.
 • ungewöhnlich     необичаен, странен
 • das Geräusch,-e шум

Описание на теста

Много важни неща ще преговорим и упражним в онлайн теста "Plusquamperfekt": Кои са неговите две задължителни глаголни части, кога използваме haben и кога - sein, в кое време са спомагателните глаголи? Ще упражним разпознаването на това минало глаголно време, както и неговото образуване, но няма да забравим и правилата за неговата употреба: Какво показва изречението в Plusquamperfekt, когато имаме две глаголни действия, отнасящи се до миналото?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се