Упражнение: Обем на конус. Важни задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Обем на конус. Важни задачи" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили знанията за обем на конус. Можете ли да намирате обем на конус по дадени елементи? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите знанията си за конус и упражните уменията си за намиране на елементи на конуса по дадени други елементи. Решете теста, за да сте най-добрите по математика в 6. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че обемът на конус V=\frac13.\pi .r^2.h ?
5т. 2. Вярно ли е, че за даден кръг с радиус r и лице на основата B е в сила равенството r^2=\fracB\pi  ?
5т. 3. Вярно ли е, че
  • височината на прав кръгов конус h е равна на образуващата на конуса l ?
5т. 4. Лицето на повърхнината на прав кръгов конус е равна на
5т. 5. Лицето на пълната повърхнина на прав кръгов конус с лице на основата B е равна на
6т. 6. Височината на прав кръгов конус е h=6cm, а обемът му е V=169,56cm^3. Лицето на основата на конуса е
6т. 7. Височината на прав кръгов конус е h=6cm, а обемът му е  V=18.\pi cm^3. Радиусът на конуса е
6т. 8. Обемът на прав кръгов конус е V=847,8m^3 , а лицето на основата му е B=28,26 m^2.  Намерете височината на конуса.
6т. 9. Обемът на прав кръгов конус е V=37,68m^3,  височината му е h=4m. Намерете радиуса на конуса.
6т. 10. Обемът на прав кръгов конус е V=37,68m, височината му е h=4m, а образуващата l=5m. Намерете лицето на околната повърхнина на конуса.
6т. 11. Обемът на прав кръгов конус е V=37,68m^3, височината му е h=4m, а образуващата l=5m. Намерете пълната повърхнина на конуса.
6т. 12. Обемът на даден конус е 125cm^3. Намерете обема на конус, чиято основа е еднаква с основата на дадения конус, а височината му е 4 пъти по-голяма от височината на дадения конус.
11т. 13. Как ще се увеличи обемът на конус, ако радиусът се увеличи два пъти, а височината остане същата?
11т. 14. Даден е конус с радиус 2cm и височина 3cm. За да се получи конус с два пъти по-голям обем, Мария увеличила два пъти радиуса, а Стоян увеличил два пъти височината. Чие решение е правилно?
  • Попълнете името на решилия правилно задачата.
11т. 15. Равнобедрен триъгълник с основа 12 cm и височина към нея 5cm е завъртян около основата си до получаване на геометрично тяло, което може да се раздели на два конуса, допрени с основите си. Намерете обема на полученото тяло.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!