new-logo

Тест: Успоредник. Ромб. Важни задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С коя формула се намира обиколка на ромб?
2
С кои формули се намира обиколка на успоредник?
3
Страната на ромб е равна на 14,3 cm. Намерете обиколката на ромба.
4
Вярно ли е, че квадратът и ромбът имат равни обиколки?
5
Страните на успоредник са 43,5mm и 7,8cm. Да се намери обиколката на успоредника.
  • Работете с едни и същи мерни единици!
6
Да се намери страната на ромб с обиколка 99cm.
7
Свържете всяка от фигурите с нейната обиколка.
  • Дължините на страните са дадени в сантиметри.
8
Страната AB на успоредника ABCD е два пъти по- дълга от AD. Намерете обиколката му, ако CD=9cm.
9
Квадрат има лице 64cm^2 и страната му е \frac43 от страната на ромб. Ако a е страната на квадрата, а b е страната на ромба, подредете "стъпките" за намиране обиколката на ромба.
10
Успоредник и ромб имат равни обиколки. Страните на успоредника са 12,5 cm и 4,2cm. Намерете страната на ромба.
11
Обиколката на правоъгълник е 13,2cm, а една от страните му е a=2,4cm. Намерете другата му страна b. Намерете обиколката на ромб със страна, равна на по-голямата страна на правоъгълника.
12
Успоредник със страни a и b и ромб със страна m имат равни обиколки P. Ако P=25,6cma=m+1,2 cm, намерете m и b.
13
Два успоредника - всеки със страни 7,2cm и 4cm, са поставени един до друг, както е показано на чертежа. Намерете обиколката на получената фигура.
14
Обиколката на \bigtriangleup ABC е 21,5cm, а диагоналът AC на успоредника ABCD е 8,4cm. Намерете обиколката на успоредника.  
15
Две от страните на триъгълник са съответно 12,8cm и 5,6cm, а обиколката му е 25,8cm. Намерете обиколката на успоредник, една от страните на който е равна на най-малката страна на триъгълника, а другата му страна е равна на най-голямата страна на триъгълника.

Описание на теста

С това онлайн упражнение по математика за 5. клас ще се научите да намирате обиколка на успоредник и ромб, както и да намирате основните елементи на успоредника и ромба- страните им, чрез използване на формулите за обиколка. Ще разглеждате и конструирате схеми за стъпките за решаване на конкретни задачи, трайно ще усвоите правилата за намиране на страни и обиколки. Решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се