Упражнение: Ortografía de "H". Пароними, съдържащи "H".


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво B1 върху Ortografía de "H". Пароними, съдържащи "H". ви позволява да проверите знанията си за спецификата на правописа на думи, съдържащи буквата „H“. Кога употребяваме тази „вълшебна“ буква, кои думи наричаме пароними и какви особености имат, ще разберете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Буквата H в испанския език не се произнася.
5т. 2. Буквата H няма звуково съответствие и е само писмен знак.
5т. 3. Вълшебната буква H не изпълнява смислоразличителна функция.
5т. 4. Паронимите са думички, които са близки по звуков състав, но различни по значение.
5т. 5. Думата „пароним“ има:
6т. 6. Какво означава ablandar(se)?
6т. 7. Свържете думите с техните значения.
6т. 8. Какво означава глаголът arar?
6т. 9. Съществителното име el as означава асо (карта за игра).
6т. 10. Съществителното име el asta и предлогът hasta не са пароними.
6т. 11. Коя е испанската дума за стадо?
6т. 12. Подредете думите в следния ред:
  • бавачка
  • бук (дърво)
  • остатък
  • от глагола "развалям"
11т. 13. Какво означава думата hierro?
11т. 14. Попълнете празните места.
11т. 15. Какво означава думата huso?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!