Упражнение: Предлозите "Sobre" и "Encima"


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво B1 върху Предлозите "Sobre" и "Encima" ви позволява да проверите знанията си за тези предлози, приликите и разликите между тях. Кога употребяваме "Sobre" и "Encima" и какви особености имат, ще разберете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Предлозите са думи, които се използват за връзка между другите думи и за да се изрази отношението между тях.
5т. 2. Към коя група спада предлогът SOBRE?
5т. 3. Към коя група спада предлогът ENCIMA?
5т. 4. В групата на простите предлози попадат тези, които не се образуват от съчетание на прост предлог с наречие или съществително име.
5т. 5. В групата на сложните предлози попадат тези, които се образуват от съчетание на прост предлог с наречие или съществително име.
6т. 6. Определението "съставни предлози" не съответства на "сложни предлози".
6т. 7. Думата SOBRE е:
6т. 8. Като съществително име, SOBRE означава плик (за писмо), надпис, адрес.
6т. 9. Като предлог, SOBRE има няколко възможни превода: на, върху, отгоре, над, относно, за, около, приблизително.
6т. 10. SOBRE не се употребява за посочване на място, непосредственост, близост.
6т. 11. Кой предлог използваме за посочване на дадена тема?
6т. 12. Предлогът ENCIMA се превежда като отгоре (над; върху, на), в повече, освен това, върху себе си.
11т. 13. Попълнете празните места.
11т. 14. Преведете изречението, като не забравяш препинателния знак в края:
  • Pon el cuaderno encima del escritorio. 
11т. 15. Преведете изречението, като не забравяш препинателния знак в края:
  • La boda comenzó sobre las tres. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!