Упражнение: Предлозите "Con" и "Contra"


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво B1 върху Предлозите "Con" и "Contra" ви позволява да проверите знанията си за тези предлози, приликите и разликите между тях. Кога употребяваме "Con" и "Contra" и какви особености имат, ще разберете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Предлогът CON се използва при правене на сравнение.
5т. 2. Кой предлог използваме, когато говорим за състояние?
5т. 3. Предлогът CON не се използва при посочване на обстоятелствено пояснение за начин.
5т. 4. Какво означава “a pesar de”?
5т. 5. Предлогът CONTRA означава срещу, против.
6т. 6. С предлога CONTRA обикновено изразяваме някакво противопоставяне, противоречие, реален или образен конфликт.
6т. 7. Предлогът CONTRA не се употребява за подкрепа, оказване опора на нещо.
6т. 8. Подредете думите по такъв начин, че да се образува изречение.
6т. 9. Подредете думите по такъв начин, че да се образува изречение.
6т. 10. С предлога CON изразяваме някакво оплакване.
6т. 11. Какво се изразява чрез следното изречение?
  • Carolina se siente con menos responsabilidades que su hermana mayor.
6т. 12. Какво се изразява чрез следното изречение?
  • ¡Con todo lo que hemos hecho por ti y ahora nos vienes con estas!
11т. 13. Преведете изречението:
  • Esteban me escucha con interés. 
11т. 14. Преведете изречението.
  • Hoy Alemania juega contra Francia. 
11т. 15. Преведете изречението:
  • Nosotros estamos contra la violencia.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!