logo

Тест: Обем на цилиндър. По-трудни и важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че
 • Обемът на цилиндър с радиус r и височина h е  V=\pi .r^2.h ?
2
Височината h на цилиндър с радиус r и обем V е
3
Вярно ли е, че
 • Лицето на околната повърхнина на цилиндър е S=2.\pi .r.l ?
4
Лицето на пълната повърхнина на цилиндър е сбор от
5
Ако 1cm^3 мед тежи  8,9 g, колко тежат  20cm^3 мед?
6
Дадена е задачата:
 • От медно парче с форма на цилиндър с диаметър  5cm и височина 5m bе изтеглен проводник. Ако изтегленият проводник има диаметър 5mm, каква е неговата дължина? 
 • Обемът V на медното парче е 
7
Дадена е задачата:
 • От медно парче с форма на цилиндър с диаметър  5cm и височина 5m е изтеглен проводник. Ако изтегленият проводник има диаметър 5mm, каква е неговата дължина?
 • Вярно ли е, че медното парче и изтегленият меден проводник имат един и същи обем?
8
Дадена е задачата:
 • От медно парче с форма на цилиндър с диаметър  5cm и височина  5m е изтеглен проводник. Ако изтегленият проводник има диаметър 5mm, каква е неговата дължина?
 • Дължината на изтегления меден проводник e
9
Обемът на прав кръгов цилиндър е 1570mm^3, а лицето на основата му е 78,5mm^2.
 • Намерете радиуса r и височината h на цилиндъра.
10
Обемът на прав кръгов цилиндър е 1570mm^3, а лицето на основата му е 78,5mm^2.
 • Намерете околната повърхнина S и пълната повърхнина S1 на цилиндъра. 
11
Околната повърхнина на прав кръгов цилиндър е 1004,8 m^2, а образуващата му има дължина 10m.
 • Намерете радиуса и обема на цилиндъра. 
12
Да се намери височината h и обема V на прав кръгов цилиндър с лице на основата 25cm^2, ако е известно, че
 • когато височината се увеличи с  1cm, обемът на новия цилиндър е 125cm^3.
13
 • Дадена е задачата:
 • Кладенец е облицован отвътре с каменна зидария с дебелина 20cmШирината на кухата част е  1,20m.
 • Ако дълбочината му е 18m, колко кубически метра камъни са употребени за облицоване?
 • Попълнете външния радиус r и вътрешния радиус  r1 на кладенеца в метри .
14
Дадена е задачата:
 • Кладенец е облицован отвътре с каменна зидария с дебелина 20cm. Ширината на кухата част е 1,20m. Ако дълбочината му е 18m, колко кубически метра камъни са употребени за облицоване?
 • Намерете обема на каменната зидария. Закръглете обема до цяло число и попълнете.
15
 • Дадена е задачата:
 • Кладенец е облицован отвътре с каменна зидария с дебелина 20cm. Ширината на кухата част е 1,20m. Ако дълбочината му е 18m и е пълен с вода на ниво 10m под ръба на кладенеца,
 • Намерете с колко кубически метра вода е пълен. Закръглете до цяло число и попълнете. 

Описание на теста

В онлайн теста "Обем на цилиндър. По-трудни и важни задачи" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили задачите за намиране на обем на цилиндър. Можете ли да прилагате наученото в практически задачи? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите знанията си за цилиндър и да се упражните в решаване на задачи от практиката. Успешна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се