Упражнение: Успоредни прави. Важни задачи


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас. Чрез задачите от него ще се запознаете с успоредни прави и  успоредни отсечки, ще се научите да ги чертаете върху квадратна мрежа. Ще се научите да намирате разстояние между успоредни прави и отсечки. Ще решавате задачи за разпознаване на фигури и техните елементи. Чертайте, решавайте и се забавлявайте с нас и с успоредните прави!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои от начертаните прави са успоредни?
5т. 2. Как записваме математически: "Правата ьa е успоредна на правата b?
5т. 3. Вярно ли е, че успоредните прави не се пресичат?
5т. 4. Вярно ли е, че разстоянието между две успоредни прави винаги е едно и също число?
5т. 5. Кои двойки прави са успоредни?
6т. 6. С коя точка трябва да се свърже точка C така, че получената отсечка да е успоредна на отсечката AB?
6т. 7. По данните от чертежа срещу всяка права запишете съответната ѝ успоредна.
6т. 8. Ако страната на едно квадратче от квадратната мрежа е 1cm, намерете разстоянието между правите m и n.
6т. 9. Коя точка е краят на перпендикуляра, спуснат от точка M до правата BC?
6т. 10. Коя отсечка е разстоянието от точка N до правата AB?
6т. 11. Срещу всяка двойка успоредни прави запишете разстоянието между тях.
6т. 12. Ако правите а и b са успоредни, по данните от чертежа намерете на колко cm е равна височината към страната ABна \bigtriangleup ABC.    
11т. 13. Дадени се успоредни прави a и b. Точките M и N са от правата a, а точките P и Q са върху правата b. Ако лицето на \bigtriangleup MNP e 14cm^2, намерете лицето на \bigtriangleup MNQ.
11т. 14. Дадени са успоредни прави a и b на разстояние 6cm една от друга. Точка A е между правите a и b и е на разстояние 3cm от правата a. На какво разстояние е точката A от правата b?
11т. 15. По данните от чертежа намерете дължината на отсечката AD.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!