new-logo

Тест: Успоредни прави. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от начертаните прави са успоредни?
2
Как записваме математически: "Правата ьa е успоредна на правата b?
3
Вярно ли е, че успоредните прави не се пресичат?
4
Вярно ли е, че разстоянието между две успоредни прави винаги е едно и също число?
5
Кои двойки прави са успоредни?
6
С коя точка трябва да се свърже точка C така, че получената отсечка да е успоредна на отсечката AB?
7
По данните от чертежа срещу всяка права запишете съответната ѝ успоредна.
8
Ако страната на едно квадратче от квадратната мрежа е 1cm, намерете разстоянието между правите m и n.
9
Коя точка е краят на перпендикуляра, спуснат от точка M до правата BC?
10
Коя отсечка е разстоянието от точка N до правата AB?
11
Срещу всяка двойка успоредни прави запишете разстоянието между тях.
12
Ако правите а и b са успоредни, по данните от чертежа намерете на колко cm е равна височината към страната ABна \bigtriangleup ABC.    
13
Дадени са успоредни прави a и b. Точките M и N са от правата a, а точките P и Q са върху правата b. Ако лицето на \bigtriangleup MNP e 14cm^2, намерете лицето на \bigtriangleup MNQ.
14
Дадени са успоредни прави a и b на разстояние 6cm една от друга. Точка A е между правите a и b и е на разстояние 3cm от правата a. На какво разстояние е точката A от правата b?
15
По данните от чертежа намерете дължината на отсечката AD.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас. Чрез задачите от него ще се запознаете с успоредни прави и  успоредни отсечки, ще се научите да ги чертаете върху квадратна мрежа. Ще се научите да намирате разстояние между успоредни прави и отсечки. Ще решавате задачи за разпознаване на фигури и техните елементи. Чертайте, решавайте и се забавлявайте с нас и с успоредните прави!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се