logo

Тест: Лице на повърхнина на цилиндър. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Околната повърхнина на цилиндър е правоъгълник, чието лице  е произведение от образуващата l и
2
Вярно ли е, че
 • лицето на повърхнината на цилиндър е сбор от лицата на двете основи и околната повърхнина?
3
 • Лицето на пълната повърхнина на прав кръгов цилиндър с радиус r и образуваща l е
4
Лицето на основата B на прав кръгов цилиндър с радиус r  се намира по формулата
5
Вярно ли е, че
 • S1=2.\pi .r.l+2.\pi .r^2=2.\pi .r(l+r) ?
6
Радиусът на прав кръгов цилиндър е 10m, а образуващата е 15m.
 • Намерете дължината  на окръжността на едната основа C и лицето на околната повърхнина S (\pi =3,14).
7
Радиусът на прав кръгов цилиндър е 10m, а образуващата е  15m. Намерете лицето на едната основа B и лицето на пълната повърхнина S1 \left ( \pi =3,14 \right ).
8
Пълната повърхнина на цилиндър е  2826cm^2, а радиусът му е  20cm.
 • Намерете околната повърхнина на цилиндъра (\pi =3,14).
9
Пълната повърхнина на цилиндър е  2826cm^2, а радиусът му е  20cm.
 • Намерете образуващата на цилиндъра (\pi =3,14).
10
Лицето на едната основа на прав кръгов цилиндър е 28,26cm^2, а височината  h=3dm.
 • Намерете радиуса на цилиндъра \left ( \pi =3,14 \right ).
11
Лицето на едната основа на прав кръгов цилиндър е  28,26cm^2 , а височината  h=3dm.
 • Намерете пълната повърхнина на цилиндъра \left ( \pi =3,14 \right ).
12
Прав кръгов цилиндър има лице на околната повърхнина   660.\picm^2 и височина  15cm.
 • Намерете пълната повърхнина на цилиндъра.
13
Валяк има предно колело с диаметър 1,50m и дължина  2,4m. Каква площ ще трамбова валякът за един оборот на колелото? \left ( \pi =3,14 \right )
14
Колко квадратни метра желязна ламарина са необходими за направата на тръба с дължина  4m и диаметър   5dm(\pi =3,14)
15
Мишо боядисал основите на прав кръгов цилиндър червени, а цилиндричната повърхнина - синя.
 • Сравнете радиуса r и образуващата l, ако лицата на червената и синята част са равни.
 • Използвайте знаците за сравнение.

Описание на теста

В онлайн теста "Лице на повърхнина на цилиндър. Важни задачи" по математика за 6 клас ще проверите знанията си за цилиндър. От какви фигури се състои развивката на цилиндър? Знаете ли как се намира околна повърхнина и пълна повърхнина на цилиндър? Можете ли по зададени едни елементи да намирате други елементи на цилиндър? Тестът ще ви помогне да затвърдите знанията си за цилиндър и да придобиете умения за решаване на задачи от практиката. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се