logo

Тест: Изходно ниво 5. клас математика. Вариант 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кое число цифрата на десетите е по-малка от цифрата на десетиците?
2
Кое от числата 15,03; 15,021; 15,031; 15,003 е най-малко?
3
Вярно ли е, че \frac27< \frac211?
4
Кои твърдения са верни?
5
Сборът \frac23+\frac58+\frac124 е равен на:
6
Подредете дробите \frac110, \frac49, \frac415, \frac35  по големина, започвайки от най-малката.
7
Числата 5; 7; 9; 68 са делимо, делител, частно и остатък, като частното е по-малко от делителя. Кое число каква роля изпълнява?
8
На колко е равна стойността на израза \left ( 6\tfrac23 :1\tfrac1921\right ).\frac514+\frac1920?
9
Пресметнете израза 50,32-\left ( 20+9,744:2,4 \right ).0,5.
10
Ако \left ( 91,8-x \right ):3,9=1,28:0,4+0,81 , подредете правилно "стъпките" за намиране на неизвестното число x.
11
Каква част са 30 години от 1 век?
12
Кои от следните твърдения са верни?
13
За една седмица Петър прочел \frac34 от една книга и му останали 36 страници. Колко страници е книгата?
14
Ако страната на квадратче от мрежата е 2 cm, намерете лицето на оцветената в синьо и червено фигура.
15
Намерете лицето на четириъгълника ABCD, ако лицето на всяко квадратче от мрежата е 1 cm^2.
  • Упътване: От лицето на правоъгълника MNPQ извадете лицата на правоъгълните триъгълници.

Описание на теста

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас, с което ще проверите знанията си през учебната година. Ще си припомните как се търси НОК и НОД на естествени числа, признаците за делимост, как се сравняват дроби. Ще се упражните в основните действия с дроби- събиране, изваждане, умножение и деление. Ще решавате задачи от част от число и процент. Ще прилагате формулите за обиколка, лице и обем на изучените геометрични фигури и тела. Забавлявайте се, докато преговаряте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се