Упражнение: Гласни звукове и техните букви. А, ъ, о, у, е, и


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 1. клас „Гласните звукове и техните букви А, ъ, о, у, е, и“  ще проверите вашите знания за гласните звукове и техните букви. Ще затвърдите знанията си за тесни и широки гласни звукове в думите и за мястото им в звуко-буквените модели на думите. Направете упражнението, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Гласните звукове в българския език са шест на брой.
5т. 2. Тези букви са на гласни звукове.
5т. 3. Изобразените букви са  на гласен звук  Ъ.
5т. 4. Кои са широките гласни в българския език?
5т. 5. Кои са тесните гласни в българския език?
6т. 6. Кои са гласните звукове в думата лимон?
6т. 7. С буквата на кой звук започва думата, изобразена на картинката?  
6т. 8. Разгледайте картинката. Колко гласни звука има в думата, с която назоваваме това животно?
6т. 9. С буквата на кой гласен звук завършва думата, с която назоваваме изобразеното на картинката?
6т. 10. Какви цветове използваме при попълване на звуко-буквените  модели на думите?
6т. 11. В каква последователност се намират гласните в думата хипопотам?
6т. 12. Посочете правилната подредба на гласните в думата, която е название на изобразеното на картинката. 
11т. 13. Свържете  всяка картинка със  съответния звуков модел.
11т. 14. Кои са гласните звукове в названията на картинките?
11т. 15. Попълнете липсващите букви на гласните звукове в думите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!