new-logo

Тест: Изходно ниво 5. клас математика. Вариант 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Числото, в което цифрата на десетите е по-голяма от цифрата на стотиците, е:
2
Числото 178*15 се дели на 3, ако на мястото на * стои цифрата:
3
Ако НОК \left ( 15,25 \right )=x. НОД \left ( 15,25 \right ), то x е равно на:
4
Вярно ли е, че \frac23> \frac35 ?
5
Кои от равенствата са верни?
6
Ако \frac512:\left ( x-2\frac15 \right )=4\frac16 , подредете стъпките при намиране на x.
7
Свържете всяка задача с нейния отговор.
8
Ако x+\frac35= 2,8-2,2, то x е равно на:
9
Ако \frac25 от x са 30, колко е \frac13 от x?
10
За два дни Ани е решила 100 задачи. Първия ден решила \frac25 от задачите. Колко задачи е решила Ани през първия и колко през втория ден?
11
Страната на ромб е 5cm. Височината му е 80 % от страната. Намерете лицето на ромба.
12
Триъгълникът ABC е с лице 0,15dm^2 и основа AB= 3cm. Намерете разстоянието d от точка C до правата AB.
13
Намерете колко литра вода събира аквариум с форма на правоъгълен паралелепипед, размерите на който са52cm,65cm и 70cm.
  • Упътване: 1 литър = 1 dm^3
14
Обиколката на успоредник е 20cm. По-дългата му страна има дължина 6cm, а дължината на височината към другата му страна е 3cm. Намерете лицето на успоредника.
15
Турист изминал 145km. През първия ден изминал с автомобил 54,2km, втория ден пеша - 12,15km по-малко от първия ден, а третия ден изминал останалото разстояние. Колко километра е изминал през третия ден?  

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 5. клас ще актуализирате знанията си, които сте придобили през учебната година. Ще преговорите признаците за делимост, НОД и НОК при решаване на задачи; ще сравнявате дроби, ще извършвате действията с дроби. Ще упражните решаването на задачи, свързани с част от число, процент. Ще прилагате формулите за намиране на обиколка, лице и обем на изучените геометрични фигури и тела. Забавлявайте се докато решавате!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (25)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се