Упражнение: Обем на пирамида. Важни задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Обем на пирамида. Важни задачи" ще упражните метода за намиране на обем на пирамида. Как може да намирате елементи на пирамида, ако знаете нейния обем, лицето на повърхнината й или други нейни елементи? Задачите от теста ще ви помогнат да станете майстори в задачите. Решете теста, за да сте най-добрите по математика в 6. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Обемът на пирамида е равен на \frac13 от произведението на
5т. 2. Лицето на основата на правилна n-ъгълна пирамида е равно на \frac12 от произведението на:
5т. 3. Лицето на околната повърхнина на правилна пирамида е равно на \frac12 от произведението на:
5т. 4. Лицето на пълната повърхнина на пирамида е сума от:
5т. 5. Обемът на пирамида е 140 cm^3, а височината й е 7cm. Лицето на основата на пирамидата е
6т. 6. Пълната повърхнина на пирамида е 252m^2, а околната й повърхнина е 168m^2.
 • Ако височината й е 50 dm, намерете обема на пирамидата.
6т. 7. Триъгълна пирамида има за основа правоъгълен триъгълник, единият катет на който е a=3m.
 • Височината на пирамидата е 1,1m, а обемът й е 11m^3.
 • Намерете лицето на основата на пирамидата.
6т. 8. Триъгълна пирамида има за основа правоъгълен триъгълник, единият катет на който е a=3m.
 • Височината на пирамидата е 1,1m, а обемът й е 11m^3.
 • Намерете дължината на другия катет от основата на пирамидата.
 
6т. 9. Правилна четириъгълна пирамида има апотема 5cm и лице на околната повърхнина 60cm^2.
 • Намерете пълната повърхнина на пирамидата.
6т. 10. Правилна четириъгълна пирамида има апотема 5cm и лице на околната повърхнина 60cm^2.
 • Намерете обема на пирамидата, ако височината й е \frac23 от основния ръб.
6т. 11. Как ще се измени обемът на правилна шестоъгълна пирамида, ако височината й се намали два пъти?
6т. 12. Обемът на триъгълна пирамида е 180cm^3, а основата е правоъгълен триъгълник с катети 0,2dm и 18cm. Височината на пирамидата е:
11т. 13. Основата на пирамида е трапец с основи 7,2cm и 2,16cm и височина на трапеца 3,5cm. Намерете височината на пирамидата, ако обемът й е 49,686 cm^3.
11т. 14. Лицето на околната повърхнина на правилна четириъгълна пирамида е 6 пъти по-голямо от обема й, а височината на пирамидата е два пъти по-малка от апотемата на пирамидата.
 • Намерете дължината на основния ръб на пирамидата.
11т. 15. Сборът от обемите на две пирамиди е равен на обема на трета пирамида.
 • Трите пирамиди имат равни височини 17cm.
 • Лицето на основата на първата пирамида е 3cm^2, а на втората - 2cm^2.
 • Намерете лицето на основата на третата пирамида.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!