Упражнение: Частицата "SE"


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво B1 върху Частицата "SE" ви позволява да проверите знанията си за тази така важна и често срещана частица в испанския език, в какви комбинации влиза и много други любопитни неща. Кога употребяваме частицата SE и какви особености има, ще разберете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Когато срещаме формата SE като местоимение е напълно възможно понякога да го объркаме с глаголната морфема.
5т. 2. Морфема е най-малката смислова единица в езика.
5т. 3. SE има значение на местоимение в Complemento Directo, прякото допълнение. Тук то замества LE, когато имаме случаи на LE LO, LE LA, заради благозвучие.
5т. 4. SE винаги ли предхожда всички останали в реда за поставяне на лични местoимения?
5т. 5. Използваме SE като възвратно местоимение. То ни показва, че глаголното действие се връща отново при глаголното лице, тоест извършителя и получателя на действието е едно и също лице или лица.
6т. 6. SE не се използва при реципрочни глаголи.
6т. 7. Реципрочните глаголи се наричат още взаимни, което означава, че самото действие се изпълнява съвместно от двама или повече човека.
6т. 8. Глаголната морфема SE изпълнява допълнителна синтактична функция, т.е. тя не е част от самия глагол.
6т. 9. Местоименна морфема се отнася до възвратните глаголи и до така наречените фалшиви възвратни глаголи. Така ли е?
6т. 10. Вярно ли е, че и при двата вида възвратни глаголи SE, като морфема, си стои залепена за глагола отзад за инфинитива.
6т. 11. Когато SE играе роля на местоимение на възвратните глаголи в трето лице, единствено или множествено число, и едновременно с това се съгласува с подлога в страдателен залог, се нарича:
6т. 12. При безличната морфема, SE върви с глагол в:
11т. 13. Преведете изречението, като не забравяте пунктуацията:
  • В България се живее добре.
11т. 14. Преведете изречението, като не забравяте пунктуацията:
  • Se habla mucho en las conferencias. 
11т. 15. Преведете изречението, като не забравяте пунктуацията:
  • Хапва се много добре в този ресторант.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!