new-logo

Тест: Частицата "SE"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато срещаме формата SE като местоимение е напълно възможно понякога да го объркаме с глаголната морфема.
2
Морфема е най-малката смислова единица в езика.
3
SE има значение на местоимение в Complemento Directo, прякото допълнение. Тук то замества LE, когато имаме случаи на LE LO, LE LA, заради благозвучие.
4
SE винаги ли предхожда всички останали в реда за поставяне на лични местoимения?
5
Използваме SE като възвратно местоимение. То ни показва, че глаголното действие се връща отново при глаголното лице, тоест извършителя и получателя на действието е едно и също лице или лица.
6
SE не се използва при реципрочни глаголи.
7
Реципрочните глаголи се наричат още взаимни, което означава, че самото действие се изпълнява съвместно от двама или повече човека.
8
Глаголната морфема SE изпълнява допълнителна синтактична функция, т.е. тя не е част от самия глагол.
9
Местоименна морфема се отнася до възвратните глаголи и до така наречените фалшиви възвратни глаголи. Така ли е?
10
Вярно ли е, че и при двата вида възвратни глаголи SE, като морфема, си стои залепена за глагола отзад за инфинитива.
11
Когато SE играе роля на местоимение на възвратните глаголи в трето лице, единствено или множествено число, и едновременно с това се съгласува с подлога в страдателен залог, се нарича:
12
При безличната морфема, SE върви с глагол в:
13
Преведете изречението, като не забравяте пунктуацията:
  • В България се живее добре.
14
Преведете изречението, като не забравяте пунктуацията:
  • Se habla mucho en las conferencias. 
15
Преведете изречението, като не забравяте пунктуацията:
  • Хапва се много добре в този ресторант.

Описание на теста

Това онлайн упражнение по испански език за ниво B1 върху Частицата "SE" ви позволява да проверите знанията си за тази така важна и често срещана частица в испанския език, в какви комбинации влиза и много други любопитни неща. Кога употребяваме частицата SE и какви особености има, ще разберете тук.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се