Упражнение: Употреба на предлога "A". La preposición ¨A¨


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво B1 върху Употреба на предлога "A". La preposición ¨A¨ ви позволява да проверите знанията си за този предлог, в какви комбинации влиза и много други любопитни неща. Кога употребяваме прелога A и какви особености има, ще разберете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Използваме прелога А, когато говорим за някаква стойност като цена и номер.
5т. 2. Относно времеви стойности не използваме прелога А, когато говорим за датата или часа.
5т. 3. Употребата на прелога А подсказва, че се отнася и за място или посока. Така ли е наистина?
5т. 4. Когато имаме пряко допълнение, това означава, че връзката между допълнението, което следва и глагола, който го предшества е:
5т. 5. Когато допълнението е одушевен предмет в испанския език, то връзката между него и глагола се осъществява с предлога:
6т. 6. Употребяваме предлога А, за да представим средство или начин за извършване на някакво действие.
6т. 7. Използваме предлога А, когато става въпрос за някаква цел.
6т. 8. Използваме ли предлога А, за да изкажем заповед?
6т. 9. С предлога А изказваме заповед, като го прибавим към инфинитив.
6т. 10. A causa de и por causa de не са синоними.
6т. 11. Какво означава изразът a causa de?
6т. 12. Какво означава думата desempleados в изречението:
  • A causa de la crisis económica mundial sigue aumentando el porcentaje de los desempleados en España.
11т. 13. Преведете изречението:
  • ¿A qué hora viene Laura?
11т. 14. Преведете изречението:
  • Busco a Ángela.
11т. 15. Попълнете празните места.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!