Упражнение: Показателното местоимение der, die, das


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Показателното местоимение der, die, das" ще ви помогне в усвояването на показателното местоимение - неговите форми в именителен, винителен и дателен падеж, употребата му, значението му на български език. Тук ще видим и задачи за разграничаване на показателните местоимения от личните местоимени, както и на показателните местоимения и определителните членове der, die, das. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е твърдението?
  • Всички форми на показателното местоимение der, die, das съвпадат изцяло с тези на определителния член der, die, das.
5т. 2. В кои два падежа формите на определителния член и формите на показателното местоимение der, die, das не се различават?
5т. 3. Формата на показателното местоимение в дателен падеж, множествено число е...
5т. 4. Кои две твърдения се отнасят до определителния член?
5т. 5. Кои три твърдения се отнасят до показателното местоимение der, die, das?
6т. 6. Има ли показателното местоимение der, die, das "любимо място" в изречението?
6т. 7. Вярно ли е твърдението?
  • Както чрез личните местоимения, така и чрез показателните местоимения der, die, das се избягват повторения на съществителни имена.
6т. 8. Попълнете подходящите две показателни местоимения от дадените.
  • der - jener - dieser
6т. 9. С кои две думи можем да подчертаем показателното местоимение das?
  • Wo ist mein Auto? - Ist es nicht das ...?
6т. 10. Изберете подходящите местоимения за изреченията.
6т. 11. С кои две местоимения можем да заместим съществителното име Kuchen във второто изречение?
  • Oma hat Kuchen gebacken.
  • ... schmeckt fantastisch!
6т. 12. Свържете.
11т. 13. Заместете личните местоимения с подходящите форми на показателното местоимение der, die, das.
11т. 14. Свържете частите на изреченията.
11т. 15. Попълнете подходящата форма на показателното местоимение der, die, das.
  • Използвайте местоименията самостоятелно, без съществително име.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!