logo

Тест: Показателното местоимение der, die, das

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението?
  • Всички форми на показателното местоимение der, die, das съвпадат изцяло с тези на определителния член der, die, das.
2
В кои два падежа формите на определителния член и формите на показателното местоимение der, die, das не се различават?
3
Формата на показателното местоимение в дателен падеж, множествено число е...
4
Кои две твърдения се отнасят до определителния член?
5
Кои три твърдения се отнасят до показателното местоимение der, die, das?
6
Има ли показателното местоимение der, die, das "любимо място" в изречението?
7
Вярно ли е твърдението?
  • Както чрез личните местоимения, така и чрез показателните местоимения der, die, das се избягват повторения на съществителни имена.
8
Попълнете подходящите две показателни местоимения от дадените.
  • der - jener - dieser
9
С кои две думи можем да подчертаем показателното местоимение das?
  • Wo ist mein Auto? - Ist es nicht das ...?
10
Изберете подходящите местоимения за изреченията.
11
С кои две местоимения можем да заместим съществителното име Kuchen във второто изречение?
  • Oma hat Kuchen gebacken.
  • ... schmeckt fantastisch!
12
Свържете.
13
Заместете личните местоимения с подходящите форми на показателното местоимение der, die, das.
14
Свържете частите на изреченията.
15
Попълнете подходящата форма на показателното местоимение der, die, das.
  • Използвайте местоименията самостоятелно, без съществително име.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А2 "Показателното местоимение der, die, das" ще ви помогне в усвояването на показателното местоимение - неговите форми в именителен, винителен и дателен падеж, употребата му, значението му на български език. Тук ще видим и задачи за разграничаване на показателните местоимения от личните местоимени, както и на показателните местоимения и определителните членове der, die, das. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се